Hvorfor valgte du dette yrket?

– Det var veldig tilfeldig: jeg fant studiet på en studiedag. Da visste jeg lite om tegnspråk og om yrket, med hadde lyst til å studere noe praktisk. Jeg husket godt hvor gøy jeg syntes det var å se på tegnspråknyhetene som gikk på tv før barne-TV da jeg var liten. Det var noe mystisk over det, som også gjorde meg nysgjerrig på å lære mer om tegnspråk. 

Image
Kvinne holder opp to hender
Lenke
Privat
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg? 

– Jeg er tolk på arbeidsplass, som forkortes TPA, så jeg jobber på en arbeidsplass hvor det er mange ansatte som er døve. En vanlig dag består av mye møtevirksomhet. Det er alt fra avdelingsmøter, samarbeidsmøter, tolking av kurs til foreldre som har hørselshemmede barn. 

I løpet av ei uke kan jeg være innom kurs, møter, konferanser, oversettelse av tekster og telefontolking. Som tolk er jeg til stede i andre menneskers arbeidshverdag. Utenfor koronatider starter jeg normalt dagen på kontoret. I perioder kan det være litt reising, men i min rolle er det ikke så mye av det. Statped er landsdekkende, så vi tolker ofte på tvers av de regionale avdelingene. Det betyr at jeg for eksempel kan ta en tur til Bergen og tolke der.

I tillegg er det en del administrativt rundt oppdrag, både i å forberede meg til et oppdrag jeg skal ha, og med formidling av oppdrag. Vi tar imot bestillinger fra dem som trenger tegnspråktolk, og så finner vi en tolk til hvert oppdrag.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket? 

– Man må ha en bachelorgrad i tegnspråk og tolking. I dag kan du ta denne ved Oslo Met, NTNU og Høgskulen på Vestlandet. 

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Hvis man misliker uforutsigbarhet og er avhengig av rammer, vil nok ikke dette yrket passe så godt. Det samme gjelder hvis man helst vil jobbe alene.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg liker hvor varierte dagene kan være. Det er morsomt å jobbe med oversettelse mellom to språk og to kulturer, og å samarbeide med andre. Gjennom dette yrket får jeg oppleve situasjoner og steder jeg aldri ville vært en del av ellers. 

Jeg liker å få være med der det skjer, og synes det er utrolig fint å kunne bidra til å tolke bedre, og gjennom innsatsen min bidra til at alle på arbeidsplassen blir inkludert.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Det er egentlig noe av det samme som gjør det bra, nemlig det at yrket til tider er uforutsigbart, at jeg ganske ofte bare må kaste meg rundt i siste liten. Er du frilanser så er det mye reising og jobb på ugunstige tider. Jeg jobbet frilans i mange år, og da får man virkelig kjenne på uforutsigbarheten. Plutselig avlyses nesten alle møtene man hadde en dag, og er det mye av det i perioder så kan det være slitsomt.

Image
Kvinne med hodetelefoner holder frem begge hender
Lenke
Privat
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Man bør helst være litt nysgjerrig og fleksibel, med en åpen innstilling i møte med andre mennesker. Man kan bli satt i tolkepar med hvem som helst. Det er en fordel å takle endringer greit, være interessert i kultur og mennesker, og å kunne kommunisere godt med andre. 

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Hvis man ikke jobber for Statped eller en tolketjeneste, der det er NAV som er oppdragsgiver og som har arbeidsgiveransvar, kan man jobbe frilans som tegnspråktolk. De fleste med denne utdanningen jobber frilans

Man kan også bli ansatt på en videregående skole der det er flere elever med hørselshemming, eller jobbe som tolk etter skoleavtale. Da tolker man fast ved et studium, og tolker forelesninger, for eksempel. Har man nok studiepoeng i pedagogikk går det også an å jobbe som tegnspråklærer. 

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Den er ganske lav, og ligger nok under gjennomsnittslønna i Norge. I Statped ligger lønna fra lønnstrinn 49 til 55, noe som fra 1. oktober 2020 tilsvarer 404 400 til 490 600 kroner. 

Tolketjenestene ligger litt høyere, men det har ikke vært noen økning i lønna på mange år. Som frilanser er du unntatt arbeidsmiljøloven, så da kan du jo jobbe så mye du bare orker, og tjene mer enn i en fast stilling med normal arbeidstid.

Hvordan er sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Når det gjelder fast jobb, så er det ikke mange stillinger ute. Som frilanser er det ganske gode muligheter, selv om det under koronapandemien er vanskelig fordi så mange møter blir avlyst. Det er enkelt å få oppdrag som frilanser, og stort behov for noen som kan tolke på kveldstid og utenfor tidsrommet 8-16, som vi hovedsakelig opererer innenfor.

Tekst:
Lena Ramberg
De fleste med denne utdanningen jobber frilans. 
Man bør helst være litt nysgjerrig og fleksibel, men en åpen innstilling i møte med andre mennesker.
Jeg liker å få være med der det skjer, og synes det er utrolig fint å kunne bidra til å tolke bedre, og gjennom innsatsen min bidra til at alle på arbeidsplassen blir inkludert.