Nøkkelinformasjon

Du lærer om utvinning og bearbeiding av naturstein til halvfabrikata eller ferdige produkter som monumenter, belegningsstein eller elementer for bygningsformål.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er steinfagarbeider.

Læreplan

Læreplan i steinfag

Steinfaget handler om å utvinne, foredle og bruke stein til ulike formål. Faget skal gjøre lærlingene i stand til å utnytte bergartenes egenskaper som bygningsmateriale. Videre handler faget om å velge materialer, arbeidsteknikker og utstyr som bidrar til å ivareta de ferdige produktene og tilfredsstille kravene til estetikk, økonomi og miljø. Steinfaget bidrar til verdiskaping i samfunnet gjennom å utdanne yrkesutøvere som kan bruke holdbare materialer til nye og gamle bygninger og ivareta miljø og kulturtradisjoner.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

Samarbeidsavtaler

Relevante yrker