Ingebjørg Karen Bø er skoleassistent på en barnskole i Vestfold.

YrkesintervjuSkoleassistent favoritt ikon

- Ting skjer plutselig i en klasse med små barn. Som skoleassistent må jeg kunne ta ting på sparket.

Hvorfor valgte du dette yrket?

- Det var mange tilfeldigheter som avgjorde valget mitt. Men nå trives jeg så godt at jeg velger å bli i yrket til jeg går av med pensjon. Da jeg tok et valg innenfor helsetjenesten, ville jeg jobbe med mennesker. Jeg er utdannet hjelpepleier i bunn, men liker best å jobbe med de små. Jeg flyttet fra Oslo til Vestfold, og nettopp der trengte de en skoleassistent for barn med spesielle behov. Den gangen hadde jeg småbarn selv og yrket var ideelt å kombinere med å ha egne barn på skolen.

img_8799.jpg

Skoleassistent Ingebjørg Karen Bø hjelper en elev.
Lisens: 
All rights reserved.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

- Jeg jobber på en barneskole og SFO. I dag begynte jeg tidlig og laget frokost til de barna som kom tidlig. Vi spiser frokost sammen på kjøkkenet og det er kjempehyggelig. Jeg jobber på flere trinn og følger flere barn med spesielle behov. Det er barn både med og uten diagnoser. Spesielle behov kan være autisme, ADHD, ADD eller sosiale vansker. Også multihandikappede barn. Noen barn er krevende og klarer seg ikke uten en voksenperson. Jeg bidrar til å gi et godt læringsmiljø i klassene. Vi kan være flere assistenter i en klasse, avhengig av barnas utfordringer.

I klasserommet hjelper jeg først og fremst de barna jeg har ansvar for i de forskjellige fagene. Mine spesialbarn trenger ofte lengre tid og kan bli tatt ut av klassen i noen timer for å leke eller få ekstraundervisning i et annet rom. I forrige time var jeg for ekempel ute av klasserommet for å gi ekstraundervisning i faget. Som en ekstra voksenperson i klassen hjelper jeg også de andre barna. Jobben er mye observasjon, og jeg hjelper til der det er behov. Jeg vekker ofte de som ikke konsentrerer seg. Et lite klapp på skulderen er ofte nok. Det skal lite til for at de små faller ut.

Jeg er med hele dagen, i alle timer og alle fag. Vi har planleggingsmøter annenhver uke. Som skoleassistent har jeg ingen administrative oppgaver. Det er det kontaktlæreren som tar seg av.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

- Selv har jeg jobbet som hjelpepleier i 22 år og vært skoleassistent i 17 år. Da jeg fikk denne jobben, var det ikke det samme utdanningskravet som i dag. Jeg har stort sett blitt kurset internt og eksternt på barn med spesielle behov. Det kommer godt med å være hjelpepleier når det for eksempel skal settes insulin eller når noen slår seg.

De aller fleste kollegene mine er barne - og ungdomsarbeidere. I dag må man i prinsippet ha den bakgrunnen for å jobbe som skoleassistent. Det er en treårig utdanning. For å få studiekompetanse er utdanningsløpet fireårig.

Det er mulig å ta utdanningen som helg- og nettbasert kurs.

Hvem passer ikke dette yrket for?

- Det passer dårlig for dem som ikke liker å jobbe med barn. Er du ikke tålmodig, passer det ikke. Du må kunne lytte. Kan du ikke ta uventede ting på sparket, så passer det heller ikke.

img_8808.jpg

ABCDEF,sier skoleassistent Ingebjørg Karen Bø, og peker på en tavle.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva liker du best med yrket ditt?

- Jeg liker å gjøre mitt til at barna har det bra og at de trives på skolen.

Hva liker du minst med yrket ditt?

- Det er ingen ting jeg misliker, bortsett fra at det er vanskelig å få full stilling som skoleassistent.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

- Det er behov for like mange typer assistenter som det er typer barn. Mangfold er bra!

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

- Du kan jobbe på ungdomsskolen, i barnehager, fritidsklubber, SFO, med avlastning og i bofelleskap for dem med spesielle behov. Jobben er å være en ressursperson eller assistent for dem med spesielle behov.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

- I full stilling tjener du 395 000 kroner i året i Vestfold. Lønnen kan være høyere i større byer. 

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

- Det som er sikkert, er at fulle stillinger ikke er lette å finne. Det er mange vikariater i ulike stillingsbrøker. Er du avhengig av full jobb, må du være villig til å flytte på deg eller kombinere med andre jobber.

 

Tekst: Bente Haraldstad Delmas

 

 

 

 

 

Ingebjørg Karen Bø er skoleassistent på en barnskole i Vestfold.
Ingebjørg Karen Bø
59 år
Skoleassistent
En barneskole i Vestfold

Intervjuer

    • De aller fleste kollegene mine er barne - og ungdomsarbeidere. I dag må man i prinsippet ha den bakgrunnen for å jobbe som skoleassistent.
    • Jeg er med hele dagen, i alle timer og alle fag.

Yrkesbeskrivelser