Salgssjef

– Salg er ikke bransjespesifikt og du har uante muligheter, sier salgssjef Siv Schøning som forteller om et yrke der du må være uredd, resultatorientert og god med mennesker.
Portrettbilde av salgssjef Siv Schøning
Siv Schøning, 39 år
Salgssjef
NTE
Intervjuet er mer enn to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter intervjuet ble publisert.
«Du må være glad i å jobbe med mennesker»
― Siv Schøning
Intervju:
Sigrid Hegge Eriksen
Publisert: 18.08.2021
«Du må være glad i å jobbe med mennesker»
― Siv Schøning
«Med salg kan du jobbe i alle bransjer, og velge ut fra hvilke interesser du har.»
― Siv Schøning

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Det var ganske tilfeldig at jeg begynte å jobbe med salg. Jeg fikk meg jobb på et callsenter mens jeg studerte. Det var gøy å jobbe, fleksible arbeidstider, og jeg opplevde mestring innen salg. Det gjorde at jeg trivdes veldig godt. Jeg likte at det var høyt trykk og at det var gode penger å tjene mens jeg studerte. Etter hvert, og da jeg var ferdig utdannet, fikk jeg mer ansvar, og ledet team og utviklet andre selgere. Jeg har vært ansatt i flere bedrifter som både selger, Key Account Manager og salgsjef. I dette yrket er du ikke bundet til én bransje. Så lenge du har kunnskap og forståelse for bedriftens produkter og tjenester vil du kunne jobbe i alle bransjer.

Image
Salgssjef Siv Schøning smiler i samtale med en kollega som står med ryggen til

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Som salgssjef i NTE er jeg bindeleddet mellom bedriften og ulike eksterne salgsselskap. Jeg jobber tett med andre mennesker, både eksternt og internt i bedriften. En salgssjef holder ikke bare på med salg. Jeg har også ansvar for drift, resultater, budsjetter, planlegging av aktiviteter og kampanjer. Jeg jobber både alene og i team. For å kunne utvikle gode produkter og tjenester, og selge de i markedet på best mulig måte, jobber vi tett sammen i tverrfaglige team. Da er vi gjerne en gruppe mennesker med forskjellig fagbakgrunn som jobber sammen; selgere, markedsførere og kollegaer som jobber med forretningsutvikling og økonomi.

Arbeidstiden min varierer, og jeg har det veldig fleksibelt. Det er en del møtevirksomhet i kjernetiden, og det er jo også i kjernetiden man treffer kollegaer og samarbeidspartnere. Så hender det at jeg må jobbe ettermiddager og kvelder i travle perioder. Noen ganger deltar vi på ulike arrangement og stands, og det er alltid morsomme avbrekk fra hverdagen.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Det kreves ingen formell utdannelse for å kunne bli salgssjef. Men, det er en stor fordel med utdannelse, da du får en bredere og dypere forståelse for både salg, markedsføring og hvordan markedet fungerer. Jeg har selv studert Markedskommunikasjon på BI. I tillegg har jeg vært med på en del salgskurs gjennom årene. Man blir aldri ferdig utlært. Som salgssjef er det lurt å ha noe kunnskap om markedsføring, forretning og økonomi. I mange salgsstillinger som lyses ut er det ikke krav om formell utdanning, men heller erfaring og gode egenskaper.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Dersom du ikke liker å jobbe med mennesker eller dersom du ikke bryr deg om dine egne eller andres resultater, er ikke dette yrket for deg.

Hva liker du best med dette yrket?

– Jeg liker at jeg har en veldig variert arbeidshverdag og at jeg hele tiden får møte nye mennesker i jobben. Jeg liker også veldig godt at salg ikke er knyttet til en spesifikk bransje. Tar du en utdanning i en viss bransje, er du kanskje bundet til den bransjen. Men med salg kan du jobbe i alle bransjer, og velge ut fra hvilke interesser du har. Særlig i salgssjef-yrket toucher du innom flere fagområder som markedsføring, forretningsutvikling og økonomi. Jeg får en påvirkningskraft som salgssjef, fordi jeg kommer tett på kundene og markedet, og kjenner deres behov. Det liker jeg.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Jeg trives så godt med salgsyrket, og kan ikke komme på noe jeg ikke liker med å være salgssjef.

Image
Salgssjef Siv Schøning sitter ved et bord sammen med en annen kollega og drikker kaffe mens de ser på hver sin laptop

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Du må være glad i å jobbe med mennesker. Dette yrket krever mye relasjonsbygging og nettverksbygging, både internt i bedriften og eksternt med samarbeidspartnere og kunder. Det er en fordel å være uredd, strukturert, løsningsorientert og se muligheter i ting. Andre viktige egenskaper er gode samarbeidsevner og det å jobbe målrettet. Folk som trigges av å skape og oppnå resultater vil trives godt med salg. Dette er et yrke der vi blir målt opp og ned i mente, og det å være resultatorientert vil komme godt med. Det krever også at du har en viss drivkraft, og jobber godt både alene og sammen med andre.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Om du mestrer salgsyrket har du mange muligheter. Man kan få lederansvar, og man kan få jobbe mye med utvikling både av produkter og tjenester, og ikke minst av mennesker. Salg og markedsføring henger tett sammen, og det er også muligheter for å jobbe mer med markedsføring og forretningsutvikling.

I en stor organisasjon, som jeg jobber i nå, kan det dukke opp spennende muligheter internt i bedriften. Salgsyrket er som nevnt ikke et bransjespesifikt yrke, og det gjør at du kan jobbe med salg i alle slags bransjer.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Det kommer veldig an på hvilken lønnsmodell bedriften du jobber i har. Ofte er lønnen basert på hvilke prestasjoner og resultater du klarer å skape, og det finnes flere ulike lønnsmodeller. Noen bedrifter tilbyr kun provisjon. Jo mer og jo smartere du jobber, jo mere penger tjener du. Andre bedrifter tilbyr en fastlønn pluss provisjon, mens noen tilbyr kun fastlønn.

Bedrifter tilbyr også ofte bonuser, som kommer i tillegg til provisjon og fastlønn, om resultatene er gode. Om man presterer godt kan man tjene veldig gode penger i salgsyrket. Det er vanskelig å si hva en salgssjef tjener, det er avhengig av lønnsmodell og arbeidsgiver, men jeg vil tippe at en startlønn ligger på rundt 650 000 kroner i året.

Hvordan er sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– De fleste bedrifter har ansatte som jobber med salg, både selgere og salgssjefer. Hvis du er ambisiøs og vil jobbe med salg, eller har gode resultater å vise til og er god med mennesker, er du ettertraktet og har gode sjanser for å få jobb.

Tilhørende utdanninger

Salgsfag

Du lærer om kundebehandling, salg og markedsføring av produkter, og blir i stand til å håndtere endringer og sikre lønnsom drift av virksomheter.

Finn studier
Økonomi og administrasjon

Studier innen økonomi og administrasjon er tverrfaglige og gir innsikt i ulike sider ved økonomi og administrasjon, som regnskap, finans, revisjon, organisasjon og ledelse.

Finn studier
Økonomi og regnskap

Utdanningene gir kompetanse i bedriftens forretningsprosesser med fokus på regnskap og økonomi.

Finn studier