Nøkkelinformasjon

Du får kompetanse om utforsking av verdensrommet og utvikling av ny teknologi innen romvirksomhet.

Fullført og bestått opplæring fører fram til yrkeskompetanse. Yrkestittel er romteknolog.

Læreplan

Læreplan i romteknologi

Vg3 romteknologi handler om kommunikasjonsteknologi, satellitteknologi, telemetrisystemer og annen teknologi for utforskning og bruk av verdensrommet. Videre handler det om å gi elevene kompetanse til å bruke utstyr og programvare for romvirksomhet. Programfagene bidrar til å møte samfunnets og arbeidslivets behov for satellitter til jordobservasjon og kommunikasjon.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

Samarbeidsavtaler

Lignende utdanninger

Relevante yrker