Nøkkelinformasjon

Du lærer å styre og overvåke produksjon i prosessindustrien samt rense drikkevann, avløpsvann og prosessvann.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er fagoperatør i kjemisk prosessindustri.

Læreplan

Læreplan i kjemiprosessfag

Vg3 kjemiprosessfaget handler om å utvinne, ivareta og videreformidle naturressurser. Faget skal bidra til at samfunn og arbeidsliv har fagarbeidere med nødvendig kompetanse i kjemisk prosessindustri innenfor drikkevannsforsyning, miljøteknologi, metall-, petroleum-, papir- og farmasøytisk industri og prosessindustri for øvrig. Vg3 kjemiprosessfaget handler også om kunnskap om bærekraftig utnytting av naturgitte verdier innenfor naturens tålegrenser.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

Samarbeidsavtaler

Det finnes 5 samarbeidsavtaler mellom skoler og bedrifter, hvorav 5 passer dine kriterier.

Lignende utdanninger