Ingrid Kangus på Mattilsynet.

YrkesintervjuPlanteinspektør favoritt ikon

Ingrid Kangus har mastergrad i plantevitenskap. Hun passer på at planter som importeres til Norge ikke har med seg skadelige sykdommer og insekter.

Ingrid Kangus
43 år
Planteinspektør
Mattilsynet, Sandefjord

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg har blitt fortalt at jeg i barnehagen hadde lommene fulle av meitemark. De andre barna dro meitemarken i biter, men jeg ville redde livet deres. Noen år senere laget jeg min personlige oversikt over dyrearter, studerte insekter, hadde eget blomsterbed og dyrket forskjellige grønnsaker. Interessen ble min yrkesvei, og hos Mattilsynet jobber jeg med planter og planteskadegjørere. 

ingrind_planteinspektor.jpg

Ingrid Kangus kontrollerer planter for skadegjørerne.
Lisens: 
All rights reserved.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Som planteinspektør for Mattilsynet har jeg tilsyn med blant annet import og eksport av planter. Jeg utfører kartleggingsprogram og overvåker blant annet ulike typer alvorlige skadegjørere. Hagesentre, gartnerier og planteskoler har ansvar å kontrollere plantene selv. Vår jobb er å sjekke at deres kunnskap på ulike alvorlige planteskadegjørere er god nok, og om de følger regelverket for import av planter. Planteinspektører jobber også med gjødsel, jord, plantevernmidler, tre-emballasje og biprodukter. Arbeidsoppgavene varierer litt fra kontor til kontor, avhengig av hvor stor avdelingen er og hvor mange inspektører som jobber der.

Jeg drar ut på importkontroll til både hagesenter, gartnerier og planteskoler. Med erfaring kan jeg se mange symptomer på skadegjørere kjapt. Jeg tar prøver som jeg sender inn til laboratoriet for å sjekke om plantene er friske. På kontoret svarer jeg på henvendelser på telefon og e-post. Etter et tilsyn skriver jeg rapport. 

Vårsesongen er hektisk. Da kommer det inn mye planteimport og vi prøver å komme ut på kontroller så ofte vi kan. Det finnes mange alvorlige skadegjørere som ikke forekommer i Norge. De kan komme til Norge via import av blant annet planter, poteter, og tre-emballasje. Hagesentre, gartnerier og planteskoler sjekker importerte planter og ser etter kjennetegn på alvorlige skadegjørerne på plantene.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Jeg har mastergrad i plantevitenskap fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Det finnes ingen formell utdanning for planteinspektører. De aller fleste har høyere utdanning med relevant fagbakgrunn som plantevitenskap, biologi, naturressurser eller lignende. Du må ha interesse for planter og planteskadegjørere.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Det er en del rapportskriving. Å like å skrive kommer derfor godt med. Du bør også like å møte nye mennesker. Synes du det er vanskelig å ta kontakt med mennesker du ikke kjenner så kan denne jobben være utfordrende. Du bør heller ikke være redd for insekter i denne jobben. 

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg lærer stadig noe nytt og det liker jeg veldig godt. Det er til en viss grad mulig å organisere dagene selv med tanke på tilsyn og prøvetakinger.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Jeg må ta upopulære avgjørelser en gang iblant. Det er ved påvisning av alvorlig skadegjører som betyr destruksjon av planter, altså at plantene må ødelegges og kastes. Det kan være stor økonomisk belastning for gartneriet eller planteskolen.

ingrid_plantinspektor_2.jpg

Ingrid Kangus er planteinspektør.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Du bør være fleksibel og god på prioritering. Planene må forandres når det skjer noe. Å ha interesse for planter og biologi er selvsagt viktig, og du bør være systematisk.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Foruten Mattilsynet kan du jobbe med forskning, i hagesenter eller gartnerier, med veiledningstjenester, eller hos fylkesmannen.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– En vanlig startlønn er litt over 400 000 kroner i året. 

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Som planteinspektør er det ikke så mange 100 % stillinger. Det er i overkant av 40 planteinspektører i hele landet. Det det viktigste for meg etter studiene var å få erfaring i bransjen. Lønnen var mindre viktig. I ettertid er jeg glad at jeg har jobbet i flere forskjellige virksomheter.

 

Tekst: Bente Haraldstad Delmas

    • Jeg drar ut på importkontroll til både hagesenter, gartnerier og planteskoler. Etter tilsyn skriver jeg rapport.
    • De aller fleste har høyere utdanning med relevant fagbakgrunn som plantevitenskap, biologi, naturressurser eller lignende.
    • Jeg må ta upopulære avgjørelser en gang iblant.

Yrkesbeskrivelser