YrkesintervjuNevrosykepleier favoritt ikon

Lin Berger klyper seg i armen når hun sammen med pasientene er med på yoga i strandkanten. Er det mulig å ha en så variert sykepleierjobb? undrer hun.

Hvorfor valgte du dette yrket?

- Planen var å bli advokat, men da jeg kom inn på juss i Bergen takket jeg nei. Jeg ville ikke flytte fra Larvik. Jeg hadde erfaring fra en omsorgsstilling og visste at jeg likte det. Derfor falt valget på sykepleierstudiet i Skien. Jeg kunne pendle hver dag. Som student var jeg på Kysthospitalet Rehabiliteringssenter og oppdaget at de ikke hadde sykepleiere med blandingsutdanningen nevrokirurgi og nevrologi. Det passet perfekt i det tverrfaglige teamet på sentret. Jeg spesialiserte meg, stortrives som nevrosykepleier og advokatdrømmen er glemt.

img_9352.jpg

Lin Berger trener med en sengeliggende pasient.
Lisens: 
All rights reserved.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

- Jeg jobber på et rehabiliteringssenter som er en del av spesialisthelsetjenesten for fysikalsk medisin, kreft, ortopedi og nevrorehabilitering. Pasientene jeg jobber med har skader på nervesystemet som kan skyldes slag, hjernetumor, MS, eller at de har slått hodet alvorlig. Jeg har en variert jobb som er en blanding av tradisjonelle sykepleieroppgaver og tverrfaglig gruppearbeid. Hver vakt starter med et sykepleierfaglig møte hvor vi sikrer vaktovergangen og blir oppdatert. Vi tar opp det som trenger spesielt fokus. Jeg jobber i turnus, dag og kveld.

Akkurat nå jobber jeg i grupper med MS-pasienter, sammen med blant andre fysioterapeut, ergoterapeut og idrettspedagog. Rehabiliteringsprosessen er mye mer helhetlig når vi jobber tverrfaglig. Vi ser pasienten med forskjellige øyne og utdanningsbakgrunn. Sammen kan vi tilpasse en egnet rehabilitering. Det er veldig viktig at jeg har trygghet i min rolle i dette tverrfaglige miljøet. 

Veiledning, undervisning og trening er noen av oppgavene. Men også kartlegging, iverksetting og koordinering av pasienttiltak og samarbeid med kommunen. Vi sykepleiere rullerer på å være ute i grupper. Det kan være alt fra førerkortvurdering av pasienten til senfasetilbud til de med ervervet hjerneskade. Vi har også pårørendeundervising med veiledning i hvordan de og pasienten kan leve enklest og best mulig sammen. Pasientene er her i gjennomsnitt i to uker. For å kartlegge og iverksette rehabiliteringstiltak i løpet av denne tiden er det viktig at vi jobber strukturert og effektivt. Kysthospitalet ligger vakkert til ved fjorden og utsikten over holmer, skjær og fyrtårn er med på å gi nytt livsmot.   

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

- Jeg tok grunnutdanning i sykepleie. Det var et krav å ha to års sykepleiererfaring før jeg kunne begynne på videreutdanning. Selv jobbet jeg cirka seks år før jeg begynte å studere igjen. Spesialiseringen var deltid over ett og et halvt år i Bergen. Det var lagt opp til at jeg kunne pendle med ukesamlinger. Da jeg utdannet meg, ga studiet 45 studiepoeng. I dag er det 60 studiepoeng og to år på deltid.  Gjennom hele studiet jobbet jeg på Kysthospitalet og fikk deler av utdanningen dekket av jobben.

Hvem passer ikke dette yrket for?

- Det passer ikke hvis du ikke er glad i å gi omsorg, ikke er litt nysgjerrig og ikke liker fysisk kontakt. Og har du ikke gode samarbeidsevner og ønsker du å gjøre ting på din måte, så er dette et dårlig valg. 

img_9331.jpg

Lin Berger med en pasient på nevrologisk avdeling.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva liker du best med yrket ditt?

- Å få lov til å legge til rette for pasienters fremgang, mestring og håp, til tross for livsendring. Jeg er en mellommenneskelig faktor som kan gjøre en stor forskjell for dem som trenger det. Og det gir meg en god følelse av å være til nytte.

Hva liker du minst med yrket ditt?

- Det jeg liker minst, er når jeg føler at faget skvises av økonomiske krav, selv om jeg vet at politisk styring av helsevesenet er viktig.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

- I mine øyne bør du være engasjert i mennesker, ha stå på-vilje, være fleksibel og god på både å finne løsninger og å samarbeide. Du bør ha et snev av tålmodighet og være faglig engasjert og oppdatert. Du blir ikke utlært i dette yrket og det er ikke mulig å hvile på gammel kunnskap. Det er stor framgang i fagfeltet. Blir du lenge på en arbeidsplass, kan du finne kurs, videreutdanning og prosjekter for å holde deg engasjert og oppdatert.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

- Jeg jobber med rehabilitering, men kunne også ha jobbet på nevrokirurgisk avdeling eller i kommunehelsetjenesten. De aller fleste jobber på sykehus. Noen underviser og andre reiser ut med humanitære organisasjoner.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

- Som spesialsykepleier er en vanlig lønn cirka 520 000 kroner.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

- Det er behov for alle nevrosykepleiere, og det trengs mange flere av oss!

 

 

 

Tekst: Bente Haraldstad Delmas

Lin Berger
43 år
Nevrosykepleier
Kysthospitalet i Stavern. Rehabiliteringsklinikk under Sentralsykehuset i Vestfold

Intervjuer

    • Gjennom hele studiet jobbet jeg på Kysthospitalet, og fikk deler av utdanningen dekket av jobben.
    • Du blir ikke utlært i dette yrket og det er ikke mulig å hvile på gammel kunnskap.

Yrkesbeskrivelser