Musikkpedagog Birgitte Elfving sitter foran et piano

YrkesintervjuMusikkpedagog favoritt ikon

- Jeg blir veldig rørt når jeg opplever at elevene mestrer å være små musikere, sier musikkpedagog Birgitte Elfving.

Birgitte Elfving
49 år
Musikkpedagog
Rud Videregående skole/musikklinjen i kombinasjon med privatundervisning
Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter at intervjuet ble gjennomført.

Hvorfor valgte du dette yrket?

- Jeg begynte å spille piano som seksåring og sang også i jentekor. Hjemme var alle glade i klassisk musikk, men ingen var musikere. Jeg valgte naturfaglinje på videregående skole og det ble helt feil for meg. Det var ikke det jeg ville, og da jeg kom inn på musikkonservatoriet landet jeg i mitt terreng.

Jeg hadde en drøm om å kunne leve av å spille piano, og det har jeg også klart. Ikke som pianosolist, men som pedagog med piano som hovedinstrument.

Hvilke arbeidsoppgaver består yrkeshverdagen din av

- Jeg har en 40% stilling på musikklinjen på Rud Videregående skole. Der underviser jeg grupper i hørelære og gir individuell pianoundervisning. Elevene har to års obligatorisk pianoundervisning. Hørelære er å trene opp gehøret og man øver på evnen til å oppfatte rytmer, akkorder og melodier.

I tillegg til undervisningen akkompagnerer jeg ved konserter eller når elever som skal opp til eksamen. Jeg ser på det som veldig viktig og også være utøvende musiker for å kunne være en god musikkpedagog. Jobben er en blanding av et håndverk, formidling, kunst og utvikling.

Den største delen av tiden min er å undervise privatelever. De er fra cirka fem år til godt voksne. Mange er veldig unge og jeg mener at den ideelle alderen for å starte opplæringen er i fem-seks årsalderen, spesielt med tanke på motorikk. Det å lære å spille et instrument er en jobb som krever mye øving.

Å lære bort øvingsglede, samtidig som man ivaretar musikkgleden og engasjementet, er jobben min i et nøtteskall. Jeg har cirka 40 elever. Noen kommer ofte, andre en gang iblant. Før hver elev må jeg nullstille meg og huske deres behov og evner. Det er ikke alle som er like entusiastiske, men gleden over å mestre pianospillet, er alltid like rørende.

Hvilke utdanning/kvalifikasjoner er nødvendige for å bli musikkpedagog?

- Selv har jeg en veldig lang utdanning. Etter fem år på musikkonservatoriet jobbet jeg som utøvende musiker noen år, før jeg satte meg på skolebenken igjen og tok en master i musikkvitenskap.

Jeg har også utdannet meg i Alexanderteknikken. Det er en metode for at musikere skal ble mer bevisst hvordan de beveger seg, og hvordan bruke kroppen mest mulig hensiktsmessig for blant annet å unngå belastningsskader.

Det aller viktigste for en musikkpedagog er å være glad i musikk. Det høres banalt ut, men det er en lidenskap som må ligge i bunn for å kunne undervise i faget. Jeg har lært mange metoder og teknikker, men det å elske musikk er for meg helt nødvendig for å kunne gi elevene musikkglede.

Hva er det beste med yrket ditt?

img_2786.jpg

All rights reserved.

- Jeg er privilegert og får jobbe med det jeg liker aller best. Det er helt fantastisk å følge med på utviklingen til elevene og se deres glede når de får til noe.

Hva misliker du mest ved yrket ditt?

- Det er et puslespill å organisere arbeidsdagen min. Med flere jobber og en liten sønn som skal hentes og bringes, så kan det være noe utfordrende.

Hvilke andre arbeidsområder/muligheter finnes innen ditt yrke?

- De aller fleste gjør som jeg og kombinerer flere jobber som utøvende musiker og pedagog med privatundervisning. Det er lovfestet at det skal være kulturskoler i alle landets kommuner og der er det mange arbeidsplasser. Noen driver egen musikkskole eller jobber i kulturadministrasjon.

Hva kan du forvente i lønn i dette yrket?

- Det er vanskelig å svare presist på det spørsmålet. Hvor mye du kan tjene på privatundervisning er veldig variabelt. Mange synes nok det er vanskelig å sette en pris. Jeg har ikke valgt yrket for å tjene godt, og er veldig fornøyd med lønnen. Hvis jeg skal anta hva som er en vanlig årslønn, så vil jeg tippe mellom 350 000 og 400 000 kroner.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb i dette yrket?

- De aller fleste må tilpasse seg en arbeidssituasjon med flere oppdragsgivere. Å flytte på seg for å finne jobb er vanlig, og kan være en flott erfaring. Jeg tror bestemt at ved å være innovativ, se mulighetene og bruke kunnskapene dine på mange områder, så kan du bygge din egen arbeidsplass.

img_2770.jpg

All rights reserved.

Tekst: Bente Haraldstad Delmas

 

 

 

Tekst:  

Yrkesbeskrivelser

Utdanningsbeskrivelser