Nøkkelinformasjon

Du får grunnlag for å konstruere og bygge modeller i ulike materialer til bruk i industrien.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er modellbygger.

Læreplan

Læreplan i modellbyggerfag

Vg3 modellbyggjarfaget handlar om å framstille modellar til støypeindustrien. Faget skal gi lærlingane kompetanse i produksjon av modellar tilpassa kunden ved bruk av modellutstyr, verktøy og ulike materiale og teknikkar. Faget skal medverke til utvikling av nye løysingar og teknikkar i tråd med teknologiutviklinga og behovet i metall- og plastindustrien. Faget skal gi kunnskap og forståing av modellbyggjarindustrien og ulike funksjonar innanfor fagområdet.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

Samarbeidsavtaler

Lignende utdanninger

Relevante yrker