Nøkkelinformasjon

Du lærer å tilrettelegge aktiviteter for å vedlikeholde og bedre funksjonsnivået hos andre mennesker.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er aktivitør.

Læreplan

Læreplan i aktivitørfag

Vg3 aktivitørfaget handlar om å utvikle yrkesutøvarar som kan dekkje det behovet samfunnet har for aktivitetstilbod som medverkar til meistring og innhald i livet for ulike brukarar. Faget skal bidra til at yrkesutøvarane kan planleggje og leie eigna og målretta aktivitetar som held ved like eller betrar funksjonane til brukarane og gir dei opplevingar av meistring, trivsel og glede. Vidare skal faget bidra til at yrkesutøvarane kan ta ansvar for utstyr og ergonomi, økonomiforvaltning og administrative oppgåver. Faget skal òg bidra til å utvikle sjølvstendige og omstillingsdyktige aktivitørar som kan tilpasse seg framtidige behov for kompetanse i arbeidslivet.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

På gammel kode DHAKT3:

Samarbeidsavtaler

Lignende utdanninger

Relevante yrker