Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg utdannet meg til sykepleier fordi jeg har en stor omsorg for andre og sykepleieren sitter i ryggmargen min. Etter at jeg hadde vært i hjemmesykepleien i mange år med turnusjobbing, ble jeg mamma og ønsket meg en dagjobb. Jeg fikk jobb som fagkoordinator for hjemmetjenesten, og når det ble ledig stilling som leder, søkte jeg og fikk den.

Motivasjonen min som leder er at jeg med bakgrunn fra hjemmetjenesten kan gjøre en forskjell både for de ansatte og pasientene. Vi er en tjeneste i stor utvikling og jeg har en virkelig spennende jobb.    Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Det første jeg gjør hver morgen er å delta på morgenrapport med dem som skal på dagvakt og en fagkoordinator. Vi går gjennom pasientenes tilstand og oppdateres på det som har skjedd det siste døgnet. Jeg er leder for 31 fast ansatte, faste vikarer og flere tilkallingsvikarer. Når jeg regner med alle, er vi cirka 60 stykker. Mitt overordnende mål er at de ansatte skal ha det bra på jobb.

På morgenmøtet gir vi viktige beskjeder til sykepleiere, helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere og hjelpepleiere. Et eksempel kan være at en pasient skal til fastlegen eller at det er forandring på medisineringen. Vi må prioritere gjøremålene etter hvor syke pasientene er. De som ikke kommer seg opp av sengen og trenger medisiner, blir satt først på listen. I hjemmetjenesten har vi pasienter som mottar livsnødvendig helsehjelp hver dag, og noen som har kun trygghetsalarm der de kan kontakte oss ved behov.

Vel inne på kontoret mitt ser jeg over alle e-poster og internmeldinger. En stor del av jobben er oppfølging av de ansatte. Langtidssykemeldte trenger kanskje en mer tilrettelagt arbeidsdag eller arbeidsbrøk, gravide trenger oppfølging og mye annet. Trivsel på jobben er min fanesak og har alltid topp prioritet. I disse dager er nok smittevern, karantener og testing høyest oppe på prioriteringslisten.

Mye av jobben er å videreutvikle og forbedre tjenesten vår. Vi kan alltid gjøre det bedre. Vi samarbeider tett med blant annet sykehus, sykehjem, psykiatri og fastleger i kommunen, for å kunne legge opp til best mulig helsehjelp for pasientene.

Jeg rekrutterer nye ansatte og det betyr mange intervjuer. Vi tar imot studenter og elever som skal på arbeidspraksis og finner rett veileder. Jeg har også ansvar for opplæring og internundervisning for alle nye. At alle får lønn og at jeg følger budsjettet er også mine oppgaver.

Jeg må planlegge best mulig og holde meg oppdatert både på ansatte og pasienter. Jobben er omfattende, tempoet er høyt og hadde jeg villet, kunne jeg ha jobbet mye og mer.

Image
Lenke
Bente Haralstad Delmas
Lisens
1

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Ledere er en bred yrkesgruppe, de er på alle nivåer og kan ha alle typer utdanninger. Det er viktig å ha inngående kjennskap til bedriften, tjenesten og de ansatte. Verdifulle egenskaper for en leder er å være flink til å motivere og inspirere ansatte, samt være beslutningsdyktig.

Jeg har deltatt på flere lederkurs i regi av NAV, Norsk Sykepleierforbund og intern lederopplæring i regi av kommunen. Jeg tenker mye på å ta en master innenfor administrasjon og ledelse. 

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Hodet må være på plass ellers er det ingen fysiske begrensninger. Er du konfliktsky passer ikke denne jobben. Som leder må du kunne håndtere diskusjoner, stress og et høyt tempo. Du må tåle å stadig bli avbrutt i en arbeidsoppgave fordi andre ting dukker opp og må gjøres med en gang. Men, først og fremst må du like å ta vare på de ansatte.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Den er hektisk, og det liker jeg. Det er mange utfordringer og som person, passer det meg bra å ha det sånn. Å være med å utvikle noe er kjempespennende.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Jeg skulle ønske alle arbeidsoppgaver i hjemmetjenesten ble sett, også det som ikke er så kjent for publikum. Vi utfører mange små oppgaver som er viktig for de vi gir tjenester.

Image

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Jeg mener at en god leder bør brenne for jobben. Uten engasjement kan det lett bli litt «blodfattig». Du må trives under press. Godta at det er hektisk og la deg motivere av det uforutsette. Glad i mennesker og god på å se individuelle behov.

Det er ikke alltid enkelt, og avhenger av at du spiller med åpne kort. Jeg kaller min gruppe «flokken min» og vi må være ærlige med hverandre. Jeg må vite det, hvis Olga går gjennom et trøblete samlivsbrudd. Ellers kan jeg ikke legge til rette for at hun skal ha det bra. Vi har et felles mål og det er pasienten der ute. Du må kunne bære ansvar og det er krevende. Å legge fra deg jobben og sove godt om natten – kommer alle til gode.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Som leder får du et stort kontaktnett og det betyr flere nye muligheter. Jeg kan etter hvert blir rådgiver etter flere år på baken som leder.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Lønnen avhenger av hvor du jobber og hvor mange du leder. Som kommuneansatt ligger lønnen et sted mellom 550 000 og 650 000 kroner i året.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Du blir som regel ikke leder rett etter at du er ferdig med studiene. Det er vanlig å jobbe seg opp, få erfaring og resultater, før du søker en lederjobb. Det er ledere på alle nivåer og med rett bakgrunn er det mulig å bli leder tidlig i karrieren.

Tekst:
Bente Haraldstad Delmas