Nøkkelinformasjon

Du får opplæring i prøvetaking, får forståelse for produksjonsprosessen og kompetanse i kjemi og laboratorieteknikker.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er faglaborant.

Læreplan

Læreplan i laboratoriefag

Vg3 laboratoriefaget handler om prøvetaking, analysemetoder og laboratorieteknikker for forskning, produksjon og diagnostikk. Faget skal forberede lærlingen til å utføre arbeidsoppgaver i industrielle arbeidsmiljøer, medisinske laboratorier og forskningslaboratorier. Faget handler om effektivitet, prosedyrer, omstillingsevne og nyskaping i laboratoriet i takt med teknologisk utvikling. Faget handler også om å utvikle konkurransedyktige yrkesutøvere som bidrar til verdiskaping i et bærekraftig samfunn.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

Samarbeidsavtaler

Det finnes 2 samarbeidsavtaler mellom skoler og bedrifter, hvorav 2 passer dine kriterier.

Relevante yrker