Nøkkelinformasjon

Du får kompetanse innen markedskommunikasjon, design og produksjon av tekst, bilde og lyd.

Fullført og bestått opplæring fører fram til yrkeskompetanse. Yrkestittel er mediedesigner.

Læreplan

Læreplan i mediedesign

Vg3 mediedesignfaget handlar om visuell kommunikasjon, design og produksjon av medierelaterte produkt, tenester og brukaropplevingar i digitale og fysiske rom. Faget bidreg til at lærlingane utviklar eit medvite formspråk og ein metodikk for å skape effektiv og visuell kommunikasjon gjennom å nytte verktøy, teknikkar, metodar og teknologi tilpassa ulike medium og kommunikasjonsflater. Faget rustar lærlingane til å bli kreative, sjølvstendige, teknologikyndige og samfunnsorienterte designarar. Vg3 mediedesignfaget førebur til aktiv deltaking innanfor eit fagfelt der arbeidslivet stiller store krav til endrings- og utviklingskompetanse.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

På gammel kode DHMDE3:

Samarbeidsavtaler

Lignende utdanninger