Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg ville studere geologi fordi jeg alltid har vært interessert i naturvitenskap. Jeg likte at det var et studie der man kan gå ut i naturen og faktisk se på det man lærer om i lærebøkene. Det er et veldig variert yrke der du kan sitte på laboratoriet og studere ting i mikroskop, du kan gå i fjellet og se på geologien i landskapet, eller sitte på kontoret foran en PC. Det er kanskje lett å tenke at naturvitenskap er veldig teoretisk, noe det kan være. Likevel er det veldig spesielt å se et bilde av noe, for så gå på en feltekskursjon og se det med egne øyne etterpå.

Image
Lisens
1

Hvilke arbeidsoppgaver består yrkeshverdagen din av?

– Jeg jobber i hovedsak med grunnundersøkelser, der målet er å kartlegge og forstå grunnen som vi bor og bygger på. Det er veldig viktig å ha god kunnskap om geologien slik at vi kan bygge trygt uansett hva det er som skal bygges. Arbeidsdagene mine er veldig varierte med en kombinasjon mellom kontorarbeid og feltarbeid. I noen perioder er jeg mye ute og gjør feltarbeid, som kan skje i terreng som skog og mark eller på byggeplasser. Det kan dreie seg om en enkel befaring eller større undersøkelser. Så kommer det en periode der jeg har mer kontorarbeid, slik som å behandle og tolke feltdata eller oppfølging av kunder. Å samarbeide med kunder er en stor del av jobben min. 

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– For å få jobb i NGI kan du ha en utdannelse i flere ulike grener innen geofag, slik som ingeniørgeologi, geofysikk, geologi, geoteknikk eller hydrologi Du kan fint søke jobb med en mastergrad. Med tanke på NGI er et nasjonalt senter for geoteknisk forskning og utvikling, oppfordres det veldig til å ta en doktorgrad, så om du ønsker det er de svært interesserte og støttende. Det er noe som er veldig positivt med NGI.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Det er veldig gøy at arbeidsdagene mine er så varierte, så det liker jeg godt. Jeg er også veldig glad for at jeg har så mange flinke kollegaer her på NGI. Det gjør det morsomt og motiverende å være på jobb.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Kanskje at jobben min er veldig hektisk. De gangene alle tidsfristene og prosjektene skal skje samtidig hadde det vært greit med en litt mer avslappende jobbhverdag. Det er mange prosjekter som skjer på likt, men sånn blir det når vi har flere ulike kunder. Arbeidsmengden kan generelt variere veldig mye med perioder der det brenner godt, så det er et litt utfordrende arbeidsrom.

Image
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Du burde være nysgjerrig og løsningsorientert, også må du like å være utendørs. Geologi kan være litt detaljorientert, men ofte handler det om å fange det store bildet. Du kan heller ikke være redd for å bli skitten på hendene da det er mye feltarbeid. Det er også en fordel å like det å jobbe med andre mennesker, siden vi jobber så tett med kundene våre.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket ditt?

– Det finnes mange muligheter og spennende yrker innenfor geologi, for eksempel innen offshore energi som olje, gass og vind. Du kan også jobbe med naturfarer, miljø- og klimaendringer, geodata, grunnvann eller maskinlæring innen geofagene. Ellers finnes det også mange muligheter innenfor forskning og utvikling dersom man ønsker å jobbe litt mer akademisk, eller kanskje gå veien videre med mer ledelse.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Startlønnen ligger nå på rundt 550.000 kr i året. Dette gjelder vel litt generelt for dem som jobber med teknologi og naturvitenskap.

Hvordan anser du sjansene for å få seg jobb innen dette yrket?

– Jeg tenker de er gode! Da jeg ble uteksaminert var vi midt i en oljekrise som preget jobbmarkedet, men jeg fikk jobb likevel. Så selv om det er dårlige tider finnes det muligheter. Så er det ofte gode tider også, det må man ikke glemme. Det er sikkert en del som kan la seg skremme av de lave oljeprisene og tenke at de ikke vil få seg jobb, men innen geologi finnes det så mange andre bransjer også. Vår bransje går som det suser med mye jobb, nesten litt for mye noen ganger. Markedet vil alltid gå litt opp og ned. Jeg tror likevel sjansene er gode.

– Det er veldig viktig for samfunnet å forstå grunnen, tross alt bor vi jo på den.
– Arbeidsdagen består av en super kombinasjon mellom kontor- og feltarbeid