Nøkkelinformasjon

Du lærer om brønnferdigstilling, sandkontroll og komplettering av åpne hull, og får praktiske ferdigheter i bore-, ferdigstillingsutstyr og verktøysystemer.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er brønnoperatør, komplettering.

Læreplan

Læreplan i brønnfaget, komplettering

Vg3 brønnfaget, komplettering handler om å installere produksjons- og injeksjonsutstyr i ferdigborede brønner og å vedlikeholde utstyr i brønner under produksjon og injeksjon. Faget gir lærlingene helhetlig forståelse av kompletteringsoperasjoner og kompetanse innen bruk og installering av nedihullsverktøy, barrierer og testing av overflate- og nedihullsutstyr. Faget skal bidra til å utvikle fagarbeidere som kan tilfredsstille samfunnets krav til trygg utvinning og vern av det ytre miljøet gjennom å installere og vedlikeholde sikkerhetsbarrierer i brønner. Videre skal faget bidra til å dekke arbeidslivets behov for fagarbeidere med kompetanse til å videreutvikle seg i takt med teknologiens utvikling.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

Samarbeidsavtaler

Lignende utdanninger