Portrettbilde av Kenneth Nykvist.

YrkesintervjuBanemontør favoritt ikon

Banemontør Kenneth Nykvist og hans kollegaers innsats gjør at trikkene går uansett vær og vind.

Kenneth Nykvist  
33 år
Banemontør
Sporveien Oslo Baneavdeling trikk
Vær oppmerksom på at dette intervjuet er over to år gammelt. Det kan ha skjedd endringer i yrket etter at intervjuet ble gjennomført.

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg utdannet meg først til hjelpepleier, og jobbet deretter fire år i hjemmesykepleien. Jeg likte jobben, men ikke tidspresset, og jeg følte jeg hadde for liten tid på hver enkelt pasient. Jeg bestemte meg for å skifte retning, og valgte å bli maskinfører. Etter noen år som maskinfører hadde jeg nødvendig kompetanse til å begynne i Sporveien Oslo. På trikkelinjene har jeg alt jeg liker, både fysiske utfordringer og store maskiner.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Jeg er banemontør og assisterende montasjeleder på Holtet stasjon i Oslo. Hovedoppgavene er vedlikehold og reparasjon av milevis med trikkeskinner. Jeg jobber på trikkenummer 12, 13, 18 og 19. Jobben består i å fjerne trær, greiner, utbedre skinnebrudd, slitasje, skader på og rensing av skinnegang. Kort sagt alt som gjør at trikken skal kunne gå knirkefritt. Jeg jobber turnus, to uker natt, to uker dag og en helgevakt i måneden. Mellom dag og natt turnus har vi fire fridager. Hvert skift starter med et planleggingsmøte hvor vi får tildelt oppgaver. Underveis i skiftet kommer det nye oppgaver. Av sikkerhetsmessige grunner er vi alltid minst to personer på oppdrag i sporet. En vanlig oppgave er lapping av asfalt og det må gjøres på dagtid. Andre oppgaver er skinnebrudd som kun kan fikses om natten. Da må vi grave opp, skjære ut, sveise, asfaltere og støpe tilbake til normal tilstand. Tidsrammen er på tre-fire timer og det er spennende å skulle utføre store oppgaver, med mange forskjellige etapper, på kort tid. Vi skal få nye trikker i 2020 og med utskiftning til bredere trikker er det er mye jobb med tilrettelegging. På mange strekninger må mellomrommet mellom sporene utvides. På vinterhalvåret blir vi kalt ut oftere enn om sommeren for å løse øyeblikkelige hindringer for trikken. Det er som oftest store mengder snø som gjør at vi må ut i vinternatten. Vi blir også kalt ut ved ulykker som for eksempel avsporinger for å finne årsaken. I de åtte årene jeg har vært her har det heldigvis ikke vært noen personskader.

img_8164.jpg

Kenneth Nykvist går langs trikkeskinnene.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Jeg hadde maskinførerbevis, og med den kompetansen fikk jeg tittelen fagarbeider i Sporveien. Etter seks år som fagarbeider begynte jeg på et bedriftsinternt kurs på jernbaneskolen for å ta fagbrev som banemontør. Kurset er en blanding av praksis og teori. For meg innebar det større innblikk i faget og muligheter til nye arbeidsoppgaver. Etter fagprøven fikk jeg stilling som assisterende montasjeleder med ansvar for en gruppe på fem mann. Den vanlige veien er to år på skole og to år i bedrift. Du bør være engasjert i det du driver med, en god lagarbeider, positiv og klare å samarbeide med andre yrkesgrupper. Vi jobber for eksempel tett med sveisere, elektrikere og montører. Det kan være tungt arbeid så du bør være normalt sterk. 

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Det passer ikke for dem som ikke vil jobbe turnus. Jobben er utendørs og du kan ikke være redd for å jobbe i dårlig vær.

Hva liker du best med yrket ditt?

– Det beste for meg er å utføre en jobb som er samfunnsnyttig. Vår innsats gjør at titusener av mennesker kommer seg til og fra arbeid og skole hver dag. Det betyr millioner i løpet av et år. Vissheten om at dette er en trygg jobb, er også god.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Ulempen er å gå fra natt til dagarbeid og omvendt. Overgangen kan være tung. Alle her vet hva det dreier seg om, og det er høyt under taket når jeg er trøtt.

img_8155.jpg

Kenneth Nykvist sitter i en gravemaskin på Holtet trikkestasjon.
Lisens: 
All rights reserved.

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Liker du å jobbe utendørs og ta i et tak, jobber godt i team og tåler litt stress så passer denne jobben for deg. Interesse for maskiner kommer veldig godt med. 

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– Som banemontør kan du jobbe i Sporveien, Jernbaneverket, i private og offentlige bedrifter som driver med skinnegående arbeid. Det er mange muligheter internt for å utvide kompetansen og klatre i hierarkiet. Selv skal jeg ta et fagbrev som maskinfører, noe jeg gjør gjennom bedriften. 

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Grunnlønnen er mellom 350.000 og 450.000 kroner i året. En årslønn med tillegg, inkludert overtid, ligger et sted mellom 450.000 og 550.000 kroner.

Hvordan anser du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Sjansene er veldig gode. Vi tar imot lærlinger og de blir stort sett værende. Det er et stort behov for både banemontører og lærlinger.

 

Tekst: Bente Haraldstad Delmas

    • Sjansene for jobb er veldig gode.
    • Det finnes mange muligheter til å utvide kompetansen din.
    • Som banemontør kan du jobbe i Sporveien, Jernbaneverket, i private og offentlige bedrifter som driver med skinnegående arbeid.

Yrkesbeskrivelser

Utdanningsbeskrivelser