Nøkkelinformasjon

Du lærer om vedlikehold og kontroll av sporanlegg ved jernbaneinfrastrukturen.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev. Yrkestittel er banemontør.

Læreplan

Læreplan i banemontørfag

Vg3 banemontørfaget handlar om å byggje, drifte, kontrollere og halde ved like over- og underbygningen i køyreveg for skjenegåande transport av gods- og persontrafikk. Faget handlar vidare om å etablere og utvikle baneinfrastrukturen i Noreg, og levere ein trygg køyreveg for sporbunden transport slik at næringslivet og andre samfunnstenester skal fungere i dag og i framtida. Faget skal òg gjere lærlingane i stand til å velje og bruke maskiner, verktøy og utstyr med omsyn til produksjonskrav, naturressursar og miljø. Å sørgje for trafikksikkerheit i og ved spor og ta vare på sikkerheita til ein sjølv og andre ved sporbunden transport er òg ein del av faget.

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Arbeidsmarked

Her finner du en oversikt over bedrifter som har stillinger i relevante yrker.

Samarbeidsavtaler

Lignende utdanninger

Relevante yrker