Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg har alltid vært interessert i kulturminner og kulturlandskap og tok utdanning innen kulturminneforvaltning ved NTNU. Det var en ny utdanning som hørtes spennende ut. Studiet ble etablert året før jeg begynte på min utdanning. Jeg ønsket å få meg jobb i Røros, som er hjemplassen min, og det påvirket sannsynligvis valget mitt.

Etter at jeg var ferdig utdannet kulturminneforvalter, hadde jeg en engasjementsstilling og senere trainee-stilling i Røros kommune. Jeg jobbet også i Norsk Kulturminnefond før jeg fikk jobb som byantikvar.

Image
Byantikvar Magnus Borgos med hjelm står sammen med en kollega og ser på byggearbeid på et gammelt hus på Røros
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– En arbeidsdag kan være nokså sammensatt. Det kan være arbeidsøkter på kontoret hvor jeg jobber med uttalelser til planer og byggesaker, og det kan være befaringer utendørs, hvor jeg er med og ser på gamle bygninger som skal settes i stand, eller det skal gjøres forandringer på. Hele sentrum av byen er regulert til bevaring, gjennom reguleringsplanen for Røros sentrum.

Hvis en huseier har planer om utbygging av et gammelt, bevaringsverdig hus, eller det har oppstått en skade i huset, får jeg en henvendelse. I neste fase er jeg med på befaring i huset for å vurdere hva som er mulig å få til. Jeg gir råd og kommer med forslag til hvordan bygningen kan settes i stand.

Det er også mange dager med møter som jeg deltar på, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Røros er på UNESCOs verdensarvliste, og det betyr at vi er en del av et internasjonalt nettverk. Andre tilsvarende steder som er på verdensarvlista ønsker å dele erfaringer fra Røros og få kunnskap om hvordan vi jobber. Røros kommune er med i flere nettverk og samarbeid i Norge og utlandet, blant annet innenfor området kulturminner og klima.

Arbeidstiden er vanligvis på dagtid.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– I dette yrket er det krav om høyere utdanning, og flere fagretninger er relevante. Vanlig utdanningsbakgrunn er kulturforvaltning, kunsthistorie eller arkitektstudier. For å være antikvar, må du kunne jobbe målbevisst og være god til å formidle kunnskap. Prosjekt er en arbeidsmetode som brukes mye i denne jobben, så du må ha evne til å drive prosjektene framover. Det er også viktig å kunne kommunisere godt, både muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk.

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Denne jobben krever selvstendighet og evne til å ha framdrift på egen hånd. Hvis du helst vil ha en arbeidsinstruks med en fast arbeidsoppgave, så bør du velge noe annet.

Hva liker du best med yrket ditt? 

– Jeg liker godt at jeg har et så variert arbeidsområde, der jeg jobber med både landskap og bygninger, lokalt og internasjonalt. I og med at Røros er med på Verdensarvlista, gjør det jobben ekstra spennende. Jobben som antikvar kan være veldig forskjellig fra sted til sted, og avhenger av det lokale særpreget.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Det er stor arbeidsmengde, og av og til får jeg ikke gjort alt det jeg gjerne vil. En antikvar kan aldri si nei til et oppdrag, og da blir det mye i perioder.

Image
En mengde folk på arrangementet 30-års-markering for vern av Småsetran i Røros kommune.
Lisens
1

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for?

– Jeg vil anbefale yrket til dem som har stor interesse for kulturminner, liker å utfordre seg selv og ønsker en jobb med utviklingsmuligheter.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket?

– En antikvar kan også jobbe i museumsbransjen, som konsulent i private bedrifter eller som rådgiver i en fylkeskommune.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Det vil variere en del, og det vil være forskjell på om du jobber i statlig eller kommunal sektor. Årslønn for en kommunalt ansatt antikvar er på 600-650.000 kroner.

Hvordan er du sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Som nyutdannet kan det ta litt tid før du blir fast ansatt. Det er vanlig å starte i et tidsavgrenset engasjement eller et prosjekt, som senere gir nye jobbmuligheter.

Tekst:
Guri Hegge