Hvorfor valgte du dette yrket?

– Det er nok flere grunner til det. Jeg har vokst opp i gamle hus, og alltid likt å være i eldre bygninger. Jeg har hatt en helt annen fascinasjon for dem, enn for nye hus. Og helt siden jeg var liten har jeg følt at det er trist når fine, gamle bygninger ble endret. Litt av grunnen er nok også at jeg kjente til en tidligere byantikvar, og visste litt om hva hun gjorde. Hun bodde i nabolaget vårt, og da jeg vokste opp tenkte jeg at det hørtes ut som en morsom jobb. 

Da jeg gikk på kunsthistorie grunnfag oppdaget jeg at det var arkitektur som var mest interessant. Kunstfeltet må du oppsøke aktivt, og for mange er ikke kunst en del av hverdagen. Arkitektur og byutvikling har alle tett på i livene sine hver dag.

Image
Lisens
1

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?

– Det er ingen typiske arbeidsdager, for vi jobber med så mye forskjellig. Vi er kun to på kontoret, så jeg er ingen sjef som delegerer oppgaver, men en som jobber side om side med medarbeideren min. 

Det er mange praktiske gjøremål i løpet av en arbeidsdag. Vi får mange henvendelser fra huseiere, byggmestere og arkitekter. Det kan være hvilke vinduer et hus har hatt tidligere, råd om valg av takpanner og tilbygg, og skisser av prosjekter som vi skal vurdere. Vi betjener alle henvendelser så godt vi kan.

Det er også en del formelle ting som må gjøres. Når det kommer byggesøknader innenfor et verneområde skal byantikvaren uttale seg. Vi behandler plansaker når offentlige eller private oppdragsgivere skal i gang med prosjekter. Du kan si at vi jobber med alt fra listverk til kommuneplanlegging.

Vi svarer også på søknader om tilskudd, deltar i prosjekter, for eksempel om historiske parker eller belysning i sentrum, og holder foredrag for historielag, for å nevne noe.

Hva kreves for å kunne jobbe med dette yrket?

– Det er flere veier frem til yrket, og mange fagområder som er aktuelle. Jeg er kunsthistoriker med fordypning i arkitektur. Det er også en del antikvarer med arkitektbakgrunn. Og så er det egne utdanningsløp i kulturminneforvaltning, blant annet i Trondheim, som gir en tverrfaglig utdannelse med litt av alt det du trenger, som kunsthistorie, arkitektur og jus. 

Hvem passer ikke dette yrket for?

– Du må inn i mange bygg som ikke er universelt tilrettelagt, og opp i stillaser, så du må være i fysisk form til det. Om du er veldig konfliktsky kan nok dette yrket være krevende, for det er mange sterke interesser i sakene vi behandler. Mange har gjerne investert mye penger i et prosjekt, og ønsker å få det som de vil, og vi må kunne stå imot når det er nødvendig. Du må klare å skille mellom sak og person, og kunne stå på saklig for det du mener. 

Hva liker du best med yrket ditt?

– Jeg får ofte høre at det må være tøft å ha en jobb der du alltid må krangle med folk, men det er en veldig liten del av jobben min som består av krangling. 

Det jeg setter veldig stor pris på er alle de positive, kjekke folkene som ønsker hjelp til hus og prosjekter. Jeg får diskutere faglige spørsmål med arkitekter, håndverkere og andre, og kan fordype meg sammen med dem som er interessert i det samme som meg. Det er alltid noe nytt å lære, og mange interessante diskusjoner. 

Jeg har også fått et veldig nært forhold til byen jeg bor i. Jeg kjenner mange hus og områder, og historien bak, sånn at jeg vet hvorfor de ulike strøkene ser ut som de gjør.

Hva liker du minst med yrket ditt?

– Det kan være ganske stressende. Vi er kun to personer som skal dekke et stort felt, og det er mange som vil ha en bit. Det er vanskelig å si nei, for vi må være på tilbudssiden. Ellers risikerer vi at folk ikke kommer tilbake og spør oss om råd. Det er alltid noe som haster, så jeg kan savne å ha tid til å fordype meg skikkelig i ting. 

Hva slags type folk vil du anbefale denne jobben for? 

– Dette yrket passer bra for dem som er interesserte i arkitektur, byutvikling og historie. Du bør like å omgås andre folk, kunne diskutere løsninger og brenne for fagfeltet.

Hvilke andre muligheter finnes innenfor yrket? 

– Du kan jobbe som antikvar enten knyttet til en kommune eller by. Du kan jobbe i fylkeskommunen, ved fylkeskonservatoren eller kulturvernseksjoner, og hos Riksantikvaren.

Det er også mulig å jobbe på bygningsmuseer og samlinger. Og det er flere private bedrifter som Asplan Viak og Norconsult, store entreprenør og planleggingsfirma, som ansetter antikvarer.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Lønnen varierer, og avhenger av hvor du jobber og i hvilken del av landet. Du kan forvente en anstendig lønn, gjerne innenfor 600 000 kroner i året når du har litt erfaring.

Som nyutdannet ansatt tjener du kanskje som en byggesaksbehandler, mellom 400 000 og 500 000 kroner i året. 

Hvordan er sjansene for å få jobb innen dette yrket?

– Disse jobbene vokser ikke på trær, og er man er ikke garantert jobb. Du bør være åpen for at du ikke nødvendigvis får den type jobb som du ser for deg i begynnelsen. Men det åpner seg kanskje noen muligheter etterhvert.