Viktig å vite når du skal finne læreplass

Forslag til hvordan du kan gå frem for å skaffe deg læreplass.

Ingen er garantert læreplass. Derfor bør du starte jakten tidlig. Da er det større sjanse for at du får jobbe med det du vil, i den bedriften du ønsker. Alle som ønsker å bli lærling må registrere søknad som læreplasswww.vigo.no. Dette gjelder også for deg som allerede har inngått en avtale om læreplass med en lærebedrift.

Har du allerede hatt praksis i en bedrift der du trivdes godt, kan du for eksempel kontakte dem. Ikke vær redd for å bruke nettverket ditt når du skal finne læreplass. Fagopplæringskontoret, opplæringskontoret eller utdanningsetaten i fylket ditt kan også hjelpe deg med å komme i kontakt med bedrifter som kan være aktuelle for deg å søke hos.

Vi har samlet nyttig informasjon til deg som skal søke læreplass i Yrkesfaghåndboka

Finn lærebedrift på Utdanning.no

Godkjente og potensielle lærebedrifter i ditt fylke finner du på følgende måte: Gå til Finn lærebedrift på Utdanning.no, velg sted og fag, og trykk søk etter bedrift. Finn lærebedrift viser deg godkjente lærebedrifter med ledig læreplasser, samt kontaktinformasjon til de potensielle lærebedriftene.

Husk at bedrifter som ikke er godkjente lærebedrifter, eller som er godkjente i et annet fag enn ditt, også kan være potensielle lærebedrifter. Bedriften må kontakte fylkeskommunen for å få informasjon om hva som kreves for å bli godkjent lærebedrift og hvordan de søker om dette. Går dette i orden, kan du søke læreplass i bedriften når de er godkjent.

Ikke vær redd for å bruke nettverket ditt når du skal finne læreplass.

Søke til bedriften

Skriv en søknad med CV og send den til bedriften du vil ha læreplass i. Du kan gjerne sende søknad til flere bedrifter samtidig, men hold orden på hvor du har sendt søknader og hvilke tilbakemeldinger du får fra de enkelte bedriftene. Følg gjerne opp søknaden med å ringe bedriftene. 

Dersom du ikke fikk læreplass

Dersom du ikke får en læreplass i bedrift har du krav på et alternativt opplæringsopplegg. Ofte innbærer det vg3 i skole. For å ha rett på dette må du ha registrert søknaden din på Vigo.

Dersom du takker nei til tilbud om læreplass i en bedrift som fylkeskommunen har hjulpet deg med å få plass i, har du ikke krav på å få et nytt tilbud verken i bedrift eller i skole samme skoleår.

Vil du vite mer?

Sist oppdatert: 28. mai 2024