Hvilke nettstudier finnes?

Det finnes utdanninger på ulike utdanningsnivå som kan tas på nett.

Universitet og høgskole på nett

Det varierer hva det enkelte universitetet og høgskolen tilbyr av nettstudier. Mange tilbyr enkeltemner og årsstudium på nett. Det finnes også noen som tilbyr hele bachelorgrader og mastergrader på nett

Fagskole på nett

Mange fagskoler tilbyr både korte og lengre nettbaserte fagskoleutdanninger.

Videregående for voksne på nett

Hvis du vil ta videregående opplæring på nett, har du flere forskjellige muligheter. Du kan ha rett på gratis videregående opplæring i fylket ditt

Det finnes også flere private aktører som tilbyr videregående opplæring på nett. Dette koster ofte penger, men kan være et alternativ for deg som av forskjellige årsaker ikke har voksenrett.

Andre nettkurs

Massive Open Online Course (MOOC) er fleksible nettkurs, som er gratis og tilgjengelige for alle. Kursene har ingen formelle opptakskrav. 

Det finnes også en rekke andre kurs som man kan ta på nett.

Hva koster nettstudier?

Som hovedregel er utdanning ved offentlige universitet, høgskoler og fagskoler gratis, men en del etter- og videreutdanninger kan koste penger. Se informasjon om kostnader på den enkelte utdanningen.

Private skoler koster ofte penger, men prisen varierer. Mange utdanninger kan du få støtte til fra Lånekassen.

Fagskole

Offentlige fagskoler er som hovedregel gratis, men nett- og deltidsstudier kan medføre ekstra studieavgift. Private fagskoler er ikke gratis, og prisen på utdanningen varierer. Se den enkelte utdanningen for mer informasjon om kostnader. 

Videregående opplæring

Du kan ha rett til gratis videregående opplæring i ditt fylke.

I tillegg får permitterte og ledige uten voksenrett muligheten til å fullføre videregående opplæring. Tilbudet er gratis og tilbys av fylkeskommunene.

Gratis utdanning for arbeidslivet

Bransjeprogrammet består av gratis kurs og utdanninger laget spesielt for utvalgte bransjer. Det er et trepartssamarbeid mellom staten og partene i arbeidslivet, som ønsker å tilby nettopp den kompetansen din bransje trenger. Kursene er gratis og kan tas ved siden av jobb. Det er mulig å delta selv om du er permittert eller arbeidsledig.

Dagpenger som student

Du kan søke om å kombinere utdanning og dagpenger.

Reglene for å kombinere dagpenger med utdanning er ulike ut i fra hvilken utdanning du skal ta. 

 

Hva er opptakskravene?

Det er ulike opptakskrav til de forskjellige utdanningene. Studier på videregående, fagskole og universitet og høgskole har formelle opptakskrav: 

Videregående opplæring: Du må ha fullført og bestått grunnskole for å kunne ta videregående opplæring. Dersom du allerede har brukt opp retten din til videregående opplæring, finnes det fortsatt muligheter. Disse kan du undersøke i Veien til fagbrev.

Fagskole: Det vanligste opptakskravet til fagskole er fag- eller svennebrev. Les mer om opptakskravene.

Universitet og høgskole: Opptak til høyere utdanning krever vanligvis generell studiekompetanse. Noen studier har krav til fag, karakterer eller andre krav. Karakterkalkulatoren viser deg hva du kan komme inn på med dine fag og karakterer.

Universiteter og høgskoler og flere fagskoler har opptak gjennom Samordna opptak. Søknadsfristen er 20. april klokken 14:00 i 2022.

Noen nettstudier og kurs har ingen formelle opptakskrav. Slike kurs finnes ofte på private nettskoler.

Mange nettstudier har kontinuerlig opptak og oppstart. Det betyr at du kan søke opptak når som helst, og starte utdanningen når det passer deg. 

 

Hvem kan hjelpe meg?

Hvis du lurer på noe om utdannings- og yrkesvalg, finnes det mange du kan kontakte for å få hjelp. 

Karriereveiledning.no: Her kan du chatte med eller ringe til en karriereveileder. Åpningstider finner du på Karriereveiledning.no.

Karrieresenter: Alle fylkene har karrieresentre som kan hjelpe deg. Karrieresentrene gir informasjon og veiledning til unge og voksne som har spørsmål eller trenger hjelp til utdannings- og yrkesvalg.

Inntakskontor og studieveiledere: Universiteter, høgskoler og fagskoler har egne inntakskontor og studieveiledere på studiene sine. Finn kontaktinfo på det aktuelle lærerstedets nettside. 

Utdanningsavdelingen: Fylkeskommunene har ansvar for all videregående opplæring i Norge. Utdanningsavdelingene i fylkene kan svare på spørsmål om for eksempel eksamen, dokumentasjon, kvalitet og klage på karakterer.

Fagopplæringskontoret: Fagopplæringskontoret i fylket der du bor svarer på spørsmål om opplæring i bedrift, og hjelper lærlinger og bedrifter.

Oppfølgingstjenesten: Veileder og hjelper ungdom som ikke er i opplæring eller i arbeid.

Sist oppdatert: 21. august 2023