Hvilke utdanninger finnes?

Det finnes nettstudier på ulike utdanningsnivå.

Det er blitt opprettet mange gratis kurs og utdanningstilbud som er tilpasset unge med liten arbeidserfaring, nyutdannede, arbeidsledige og permitterte. 

Massive Open Online Course (MOOC) er fleksible nettkurs, som er gratis og tilgjengelige for alle. Kursene har ingen formelle opptakskrav. 

I noen yrker kan du få betalt mens du utdanner deg. Ofte blir du ansatt i bedriften og får opplæring, eller så binder du deg til å arbeide for bedriften i etterkant. 

Gratis utdanning for arbeidslivet

Bransjeprogrammet består av gratis kurs og utdanninger laget spesielt for utvalgte bransjer. Det er et trepartssamarbeid mellom staten og partene i arbeidslivet, som ønsker å tilby nettopp den kompetansen din bransje trenger. Kursene er gratis og skal kunne tas ved siden av jobb. Det er mulig å delta selv om du er permittert eller arbeidsledig.

Læresteder med gratis nettkurs

Disse lærestedene tilbyr gratis og fleksible kurs og utdanninger til unge utenfor arbeidslivet, permitterte og arbeidsledige.

Dette er ikke en komplett liste over alle lærestedene som mottar midler fra tilskuddsordningen fleksible videreutdanninger for unge. Du kan også finne kursene på Utdanning.no:

Fullfør videregående gratis

Ikke fullført videregående opplæring? Nå får permitterte og ledige uten opplæringsrett muligheten til å fullføre videregående opplæring. Tilbudet er gratis og tilbys av fylkeskommunene. Vær obs på at du må ha folkeregistrert adresse i fylkeskommunen som har opplæringstilbudet.

Disse fylkeskommunene har aktive tilbud nå: 

Les mer om tilbudet og om hvem som kan søke her.

Hva koster det?

Som hovedregel er utdanning ved offentlige universitet, høgskoler og fagskoler gratis, men en del etter- og videreutdanninger kan koste penger. Se informasjon om kostnader på den enkelte utdanningen.

Private skoler koster ofte penger, men prisen varierer. Mange utdanninger kan du få støtte til fra Lånekassen.

Fagskole

Offentlige fagskoler er som hovedregel gratis, men nett- og deltidsstudier kan medføre ekstra studieavgift. Private fagskoler er ikke gratis, og prisen på utdanningen varierer. Se den enkelte utdanningen for mer informasjon om kostnader. 

Fagskolestudier som er del av Kompetanse Norges bransjeprogram er gratis for dem som tilhører bransjene utdanningene er rettet mot. Les mer om bransjeprogrammene her.

Videregående opplæring

Du kan ha rett til gratis videregående opplæring i ditt fylke: 

I tillegg får permitterte og ledige uten voksenrett muligheten til å fullføre videregående opplæring. Tilbudet er gratis og tilbys av fylkeskommunene.

 

Dagpenger som student

Du kan kombinere utdanning med dagpenger dersom du ikke mottar lån fra Lånekassen fram til 30. september 2021. Hvis du mottar lån fra lånekassen, kan du søke om å få godkjent utdanning med rett til dagpenger.

 

Hva er opptakskravene?

Det er ulike opptakskrav til de forskjellige utdanningene. Studier på videregående, fagskole og universitet og høgskole har formelle opptakskrav: 

Videregående opplæring: Du må ha fullført og bestått grunnskole for å kunne ta videregående opplæring. Dersom du allerede har brukt opp retten din til videregående opplæring, finnes det fortsatt muligheter. Disse kan du undersøke i Veien til fagbrev. 

Fagskole: Det vanligste opptakskravet til fagskole er fag- eller svennebrev. Les mer om opptakskravene her. 

Universitet og høgskole: Opptak til høyere utdanning krever vanligvis generell studiekompetanse. Noen studier har krav til fag, karakterer eller andre krav. Karakterkalkulatoren viser deg hva du kan komme inn på med dine fag og karakterer. 

Universiteter og høgskoler og flere fagskoler har opptak gjennom Samordna opptak. Søknadsfristen er 15. april 2021.

Noen nettstudier og kurs har ingen formelle opptakskrav. Slike kurs finnes ofte på private nettskoler.

Hvem kan hjelpe meg?

Hvis du lurer på noe om utdannings- og yrkesvalg, finnes det mange du kan kontakte for å få hjelp. 

Karriereveiledning.no: Her kan du chatte med eller ringe til en karriereveileder. Åpningstider finner du på Karriereveiledning.no.

Karrieresenter: Alle fylkene har karrieresentre som kan hjelpe deg. Karrieresentrene gir informasjon og veiledning til unge og voksne som har spørsmål eller trenger hjelp til utdannings- og yrkesvalg.

Inntakskontor og studieveiledere: Universiteter, høgskoler og fagskoler har egne inntakskontor og studieveiledere på studiene sine. Finn kontaktinfo på det aktuelle lærerstedets nettside. 

Utdanningsavdelingen: Fylkeskommunene har ansvar for all videregående opplæring i Norge. Utdanningsavdelingene i fylkene kan svare på spørsmål om for eksempel eksamen, dokumentasjon, kvalitet og klage på karakterer.

Fagopplæringskontoret: Fagopplæringskontoret i fylket der du bor svarer på spørsmål om opplæring i bedrift, og hjelper lærlinger og bedrifter.

Oppfølgingstjenesten: Veileder og hjelper ungdom som ikke er i opplæring eller i arbeid.

Mange nettstudier har kontinuerlig opptak og oppstart. Det betyr at du kan søke opptak når som helst, og starte utdanningen når det passer deg. 

Siste nytt

Sist oppdatert: 20. september 2021