Nettbaserte kurs og utdanninger favoritt ikon

Er du blitt permittert eller arbeidsledig? Her finner du informasjon om nettbaserte kurs og utdanninger.

Hvilke utdanninger finnes?

Det finnes nettstudier på ulike utdanningsnivå.

Mange nettstudier har kontinuerlig opptak og oppstart. Det betyr at du kan søke opptak når som helst, og starte utdanningen når det passer deg. 

Massive Open Online Course (MOOC) er fleksible nettkurs, som er gratis og tilgjengelige for alle. Kursene har ingen formelle opptakskrav. 

I noen yrker kan du få betalt mens du utdanner deg. Ofte blir du ansatt i bedriften og får opplæring, eller så binder du deg til å arbeide for bedriften i etterkant. 

Utvidet tilbud

Ledige og permitterte kan i 2020 ta utdanning og øke sin kompetanse mens de mottar dagpenger. Følgende læresteder har fått midler fra myndighetene for å kunne tilby gratis utdanning gjennom ulike nettkurs. Klikk på lenkene under for mer info om tilbud hos de enkelte lærestedene:

Norges miljø-og biovitenskapelige universitet
NTNU
Universitetet i Agder
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Sørøst-Norge
Høyskolen Kristiania

Hva koster det?

Som hovedregel er utdanning ved offentlige universitet, høgskoler og fagskoler gratis. Private skoler koster ofte penger, men prisen varierer. Mange utdanninger kan du få støtte til fra Lånekassen. 

Du kan ha rett til gratis videregående opplæring i ditt fylke: 

Dagpenger som student

Vanligvis har du ikke rett til dagpenger mens du utdanner deg, men på grunn av covid-19 er dette midlertidig endret. Fra 20. april til 1. september 2020 skal alle som tar studiepoeng og ikke får støtte fra Lånekassen kunne motta dagpenger. Dette gjelder alle typer kurs og opplæring, og skal dekke alle permitterte og arbeidsledige dagpengemottakere. 

Med denne ordningen vil det være mulig for deg som allerede kombinerer jobb og utdanning å fortsette opplæringen din. Selv om du da mister jobben eller permitteres, vil det ikke gå utover dagpengeutbetalingen din.

Det vil fortsatt være krav om at du samtidig må være aktiv jobbsøker. Dette betyr at du må være tilgjengelig dersom du skulle få ny jobb, og ordningen vil derfor ikke gjelde for studenter som mottar støtte fra Lånekassen. Det er foreløpig usikkert om ordningen blir videreført etter 1. september 2020.

Hvem kan hjelpe meg?

Hvis du lurer på noe om utdannings- og yrkesvalg, finnes det mange du kan kontakte for å få hjelp. 

Karrieresenter: Alle fylkene har karrieresentre som kan hjelpe deg. Karrieresentrene gir informasjon og veiledning til unge og voksne som har spørsmål eller trenger hjelp til utdannings- og yrkesvalg.

Inntakskontor og studieveiledere: Universiteter, høgskoler og fagskoler har egne inntakskontor og studieveiledere på studiene sine. Finn kontaktinfo på det aktuelle lærerstedets nettside. 

Utdanningsavdelingen: Fylkeskommunene har ansvar for all videregående opplæring i Norge. Utdanningsavdelingene i fylkene kan svare på spørsmål om for eksempel eksamen, dokumentasjon, kvalitet og klage på karakterer.

Fagopplæringskontoret: Fagopplæringskontoret i fylket der du bor svarer på spørsmål om opplæring i bedrift, og hjelper lærlinger og bedrifter.

Oppfølgingstjenesten: Veileder og hjelper ungdom som ikke er i opplæring eller i arbeid.

  Hva er opptakskravene?

  Det er ulike opptakskrav til de forskjellige utdanningene. Studier på videregående, fagskole og universitet og høgskole har formelle opptakskrav: 

  Videregående opplæring: Du må ha fullført og bestått grunnskole for å kunne ta videregående opplæring. Dersom du allerede har brukt opp retten din til videregående opplæring, finnes det fortsatt muligheter. Disse kan du undersøke i Veien til fagbrev. 

  Fagskole: Det vanligste opptakskravet til fagskole er fag- eller svennebrev. Les mer om opptakskravene her. 

  Universitet og høgskole: Opptak til høyere utdanning krever vanligvis generell studiekompetanse. Noen studier har krav til fag, karakterer eller andre krav. Karakterkalkulatoren viser deg hva du kan komme inn på med dine fag og karakterer. 

  Universiteter og høgskoler og flere fagskoler har opptak gjennom Samordna opptak. Søknadsfristen var 15. april 2020, og Samordna opptak har en egen informasjonsside om årets opptak. 

  Noen nettstudier og kurs har ingen formelle opptakskrav. Slike kurs finnes ofte på private nettskoler.

   Siste nytt