Få gratis karriereveiledning på Karriereveiledning.no

Hvilke utdanninger finnes?

Det finnes nettstudier på ulike utdanningsnivå.

Det er blitt opprettet en rekke gratis nettbaserte utdanningstilbud rettet mot arbeidsledige og permitterte.

Massive Open Online Course (MOOC) er fleksible nettkurs, som er gratis og tilgjengelige for alle. Kursene har ingen formelle opptakskrav. 

I noen yrker kan du få betalt mens du utdanner deg. Ofte blir du ansatt i bedriften og får opplæring, eller så binder du deg til å arbeide for bedriften i etterkant. 

 

Trenger du hjelp? Chat med eller ring til Karriereveiledning.no

 

Kurs for utsatte bransjer

For å støtte de næringene som er hardest rammet av utbruddet av koronavirus, har partene i arbeidslivet og Kompetanse Norge engasjert fagskoler, studieforbund og andre opplæringsaktører for å få på plass korte og relevante utdanningstilbud. 

Opplæringstilbudene tilbys gjennom ni bransjeprogram, for ansatte, permitterte og ledige i bransjene. Les mer om bransjeprogrammene hos Kompetanse Norge, eller klikk på lenkene under for å se kursene til de enkelte bransjene:

Fullfør videregående gratis

Ikke fullført videregående opplæring? Nå får permitterte og ledige uten opplæringsrett muligheten til å fullføre videregående opplæring. Tilbudet er gratis og tilbys av fylkeskommunene. Vær obs på at du må ha folkeregistrert adresse i fylkeskommunen som har opplæringstilbudet.

Disse fylkeskommunene har aktive tilbud nå: 

Se tilbudene hos de enkelte lærestedene 

Ledige og permitterte kan i 2020 ta utdanning og øke sin kompetanse mens de mottar dagpenger. Følgende læresteder har fått midler fra myndighetene for å kunne tilby gratis utdanning gjennom ulike nettkurs. Klikk på lenkene under for mer info om tilbud hos de enkelte lærestedene:

Dette er ikke en komplett liste over tilbudene, og det er flere tilbud hos andre læresteder.

Hva koster det?

Som hovedregel er utdanning ved offentlige universitet, høgskoler og fagskoler gratis. Private skoler koster ofte penger, men prisen varierer. Mange utdanninger kan du få støtte til fra Lånekassen.

Du kan ha rett til gratis videregående opplæring i ditt fylke: 

En rekke læresteder har fått midler fra myndighetene for å kunne tilby gratis utdanning gjennom nettkurs. Disse kursene vil som hovedregel være gratis for permitterte og arbeidsledige, men med noen unntak der man må betale semesteravgift til lærestedet. Mer informasjon om dette finner du hos det enkelte lærestedet.

 

Dagpenger som student

Vanligvis har du ikke rett til dagpenger mens du utdanner deg, men på grunn av covid-19 er dette midlertidig endret. Fra 20. april og ut 2020 skal alle som tar studiepoeng og ikke får støtte fra Lånekassen kunne motta dagpenger. Dette gjelder alle typer kurs og opplæring, og skal dekke alle permitterte og arbeidsledige dagpengemottakere. Regjeringen har foreslått å utvide ordningen fram til 1. juli 2021.

Med denne ordningen vil det være mulig for deg som allerede kombinerer jobb og utdanning å fortsette opplæringen din. Selv om du da mister jobben eller permitteres, vil det ikke gå utover dagpengeutbetalingen din.

Det vil fortsatt være krav om at du samtidig må være aktiv jobbsøker. Dette betyr at du må være tilgjengelig dersom du skulle få ny jobb, og ordningen vil derfor ikke gjelde for studenter som mottar støtte fra Lånekassen.

Les også: Koronavirus – nyttig informasjon

 

Hva er opptakskravene?

Det er ulike opptakskrav til de forskjellige utdanningene. Studier på videregående, fagskole og universitet og høgskole har formelle opptakskrav: 

Videregående opplæring: Du må ha fullført og bestått grunnskole for å kunne ta videregående opplæring. Dersom du allerede har brukt opp retten din til videregående opplæring, finnes det fortsatt muligheter. Disse kan du undersøke i Veien til fagbrev. 

Fagskole: Det vanligste opptakskravet til fagskole er fag- eller svennebrev. Les mer om opptakskravene her. 

Universitet og høgskole: Opptak til høyere utdanning krever vanligvis generell studiekompetanse. Noen studier har krav til fag, karakterer eller andre krav. Karakterkalkulatoren viser deg hva du kan komme inn på med dine fag og karakterer. 

Universiteter og høgskoler og flere fagskoler har opptak gjennom Samordna opptak. Søknadsfristen var 15. april 2020, og Samordna opptak har en egen informasjonsside om årets opptak.

Noen nettstudier og kurs har ingen formelle opptakskrav. Slike kurs finnes ofte på private nettskoler.

 

Hvem kan hjelpe meg?

Hvis du lurer på noe om utdannings- og yrkesvalg, finnes det mange du kan kontakte for å få hjelp. 

Karriereveiledning.no: Her kan du chatte med eller ringe til en karriereveileder. Åpningstider finner du på Karriereveiledning.no.

Karrieresenter: Alle fylkene har karrieresentre som kan hjelpe deg. Karrieresentrene gir informasjon og veiledning til unge og voksne som har spørsmål eller trenger hjelp til utdannings- og yrkesvalg.

Inntakskontor og studieveiledere: Universiteter, høgskoler og fagskoler har egne inntakskontor og studieveiledere på studiene sine. Finn kontaktinfo på det aktuelle lærerstedets nettside. 

Utdanningsavdelingen: Fylkeskommunene har ansvar for all videregående opplæring i Norge. Utdanningsavdelingene i fylkene kan svare på spørsmål om for eksempel eksamen, dokumentasjon, kvalitet og klage på karakterer.

Fagopplæringskontoret: Fagopplæringskontoret i fylket der du bor svarer på spørsmål om opplæring i bedrift, og hjelper lærlinger og bedrifter.

Oppfølgingstjenesten: Veileder og hjelper ungdom som ikke er i opplæring eller i arbeid.

Mange nettstudier har kontinuerlig opptak og oppstart. Det betyr at du kan søke opptak når som helst, og starte utdanningen når det passer deg. 

Les også: Koronavirus – nyttig informasjon

Siste nytt