Viktig å vite når du skal finne læreplass favoritt ikon

Forslag til hvordan du kan gå frem for å skaffe deg læreplass.
  • Start jakten på en læreplass tidlig. Da er det større sjanse for at du får jobbe med det du vil og i den bedriften du vil. Ingen er nemlig garantert læreplass. 
  • Alle som ønsker å bli lærling må registrere søknad som læreplass på www.vigo.no. Dette gjelder også for deg som allerede har inngått en avtale om læreplass med en lærebedrift.
  • Finn ut hvor du vil jobbe. Har du allerede hatt praksis i en bedrift der du trivdes godt, kan du eksempelvis kontakte dem. Ikke vær redd for å benytte nettverket ditt i jobben med å finne en læreplass.
  • Godkjente og potensielle lærebedrifter eller opplæringskontor i ditt fylke finner du på følgende måte: Søk opp en relevant yrkesbeskrivelse på utdanning.no, eksemplevis elektriker og skroll ned til feltet "bedrift og opplæringskontor". Velg området der du ønsker læreplass, og du får se antallet læreplasser, lærebedrifter, kontaktinformasjon til godkjente lærebedrifter (samt potensielle lærebedrifter) og de lokale opplæringskontorene
  • Fagopplæringskontoret eller utdanningsetaten i fylket ditt kan også hjelpe deg med å komme i kontakt med bedrifter som kan være aktuelle for deg å søke hos.
  • Skriv en søknad med CV og send den til bedriften du vil ha læreplass i. Du kan gjerne sende søknad til flere bedrifter samtidig, men hold orden på hvor du har sendt søknader og hvilke tilbakemeldinger du får fra de enkelte bedriftene. Følg gjerne opp søknaden med å ringe bedriftene. 
  • Dersom du ikke får en læreplass i bedrift har du krav på et alternativt opplæringsopplegg. Ofte innbærer det Vg3 i skole. For å ha rett på dette må du ha registrert søknaden din på Vigo.
  • Dersom du takker nei til tilbud om læreplass i en bedrift som fylkeskommunen har hjulpet deg med å få plass i, har du ikke krav på å få et nytt tilbud verken i bedrift eller i skole samme skoleår.
  • Hvis du finner en lærebedrift som ikke er godkjent, men som du virkelig kan tenke deg jobb hos, kan det likevel gå i orden. Bedriften må kontakte fylkeskommunen for å få informasjon om hva som kreves for å bli godkjent lærebedrift og hvordan de søker om dette. Går dette i orden, kan du søke læreplass i bedriften når de er godkjent.