Utdanning.no i tall favoritt ikon

Nøkkeltall om utdanning.no.

I 2016 ble det gjennomført 5 605 000 økter på utdanning.no. Januar er måneden med mest trafikk, med 633 500 økter. I gjennomsnitt var det 467 000 økter hver måned, og 15 355 per dag i 2016.
 

Om innholdet på utdanning.no

Hundrevis av ansatte fra næringslivet og bransje- og fagorganisasjoner bidrar til å kvalitetssikre innholdet på utdanning.no. 

Du finner følgende innhold på utdanning.no:

Senter for IKT i utdanningen har også laget flere rapporter om utdannings- og yrkesvalg og veiledning hvor du finner mer utfyllende tall. 

Hvilket innhold er mest populært?

 

  25 mest besøkte yrker

  Disse yrkesbeskrivelsene har flest besøk i 2016:

  1. Sykepleier — 174 000 sidevisninger
  2. Helsefagarbeider — 113 000 sidevisninger
  3. Lege — 103 000 sidevisninger
  4. Psykolog — 102 000 sidevisninger
  5. Advokat — 94 000 sidevisninger
  6. Sosionom — 93 000 sidevisninger
  7. Vernepleier — 86 000 sidevisninger
  8. Lærer — 84 000 sidevisninger
  9. Eiendomsmegler — 83 000 sidevisninger
  10. Barne- og ungdomsarbeider — 79 000 sidevisninger
  11. Ingeniør — 75 000 sidevisninger
  12. Barnehagelærer / Førskolelærer — 75 000 sidevisninger
  13. Grunnskolelærer — 74 000 sidevisninger
  14. Elektriker — 71 000 sidevisninger
  15. Pilot — 70 000 sidevisninger
  16. Fysioterapeut — 69 000 sidevisninger
  17. Barnevernspedagog — 67 000 sidevisninger
  18. Arkitekt — 67 000 sidevisninger
  19. Politibetjent — 67 000 sidevisninger
  20. Politi — 66 000 sidevisninger
  21. Siviløkonom — 63 000 sidevisninger
  22. Lektor — 62 000 sidevisninger
  23. Ambulansearbeider — 60 000 sidevisninger
  24. Dataingeniør — 59 000 sidevisninger
  25. Brannkonstabel — 59 000 sidevisninger

  25 mest besøkte utdanninger

  Disse utdanningsbeskrivelsene har flest besøk i 2016:

  1. Sykepleie — 111 000 sidevisninger
  2. Psykologi — 84 000 sidevisninger
  3. Videreutdanning for sykepleiere — 81 000 sidevisninger
  4. Juss — 81 000 sidevisninger
  5. Medisin — 79 000 sidevisninger
  6. Sosialt arbeid (sosionom) — 65 000 sidevisninger
  7. Ingeniør — 62 000 sidevisninger
  8. Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) — 58 000 sidevisninger
  9. Barnevern — 57 000 sidevisninger
  10. Arkitektur — 51 000 sidevisninger
  11. Økonomisk-administrative fag — 46 000 sidevisninger
  12. Fysioterapi — 46 000 sidevisninger
  13. Eiendomsmegling — 45 000 sidevisninger
  14. Politiutdanning — 42 000 sidevisninger
  15. Vernepleie — 39 000 sidevisninger
  16. Ernæring — 39 000 sidevisninger
  17. Farmasi — 38 000 sidevisninger
  18. Informasjons- og datateknologi — 37 000 sidevisninger
  19. Helsesøsterutdanning — 35 000 sidevisninger
  20. Veterinærutdanning — 32 000 sidevisninger
  21. Spesialpedagogikk — 32 000 sidevisninger
  22. Helsearbeiderfag — 32 000 sidevisninger
  23. Barnehagelærerutdanning — 29 000 sidevisninger
  24. Lærerutdanning — 29 000 sidevisninger
  25. Grunnskolelærerutdanning 1.-7. — 28 000 sidevisninger

  Mest brukte søkeord

  Mest søkte ord på utdanning.no (2015):

  1. politi
  2. lege
  3. lærer
  4. sykepleier
  5. advokat
  6. barn
  7. psykolog
  8. pilot
  9. arkitekt
  10. helse