Utdanning.no i tall favoritt ikon

Nøkkeltall om Utdanning.no.

I 2017 ble det gjennomført 6 406 000 økter på Utdanning.no. Januar er måneden med mest trafikk, med 757 093 økter.
 

Om innholdet på Utdanning.no

Hundrevis av ansatte fra næringslivet og bransje- og fagorganisasjoner bidrar til å kvalitetssikre innholdet på Utdanning.no. 

Du finner følgende innhold på Utdanning.no:

Utdanningsdirektoratet har også laget flere rapporter om utdannings- og yrkesvalg og veiledning hvor du finner mer utfyllende tall. 

Hvilket innhold er mest populært?

 

  25 mest besøkte yrker

  Disse yrkesbeskrivelsene har flest besøk i 2017:

  1. Sykepleier — 186 900 sidevisninger
  2. Lege — 121 600 sidevisninger
  3. Helsefagarbeider — 113 900 sidevisninger
  4. Lærer — 108 800 sidevisninger
  5. Psykolog — 106 500 sidevisninger
  6. Advokat — 106 400 sidevisninger
  7. Pilot — 106 000 sidevisninger
  8. Sosionom — 103 500 sidevisninger
  9. Grunnskolelærer — 96 400 sidevisninger
  10. Vernepleier — 96 400 sidevisninger
  11. Barne- og ungdomsarbeider — 88 000 sidevisninger
  12. Barnehagelærer / Førskolelærer — 75 000 sidevisninger
  13. Ingeniør — 81 700 sidevisninger
  14. Elektriker — 79 500 sidevisninger
  15. Politi — 77 500 sidevisninger
  16. Eiendomsmegler — 75 200 sidevisninger
  17. Barnevernspedagog — 74 700 sidevisninger
  18. Fysioterapeut — 73 300 sidevisninger
  19. Lektor — 71 300 sidevisninger
  20. Ambulansearbeider — 69 000 sidevisninger
  21. Arkitekt — 67 700 sidevisninger
  22. Dataingeniør — 67 600 sidevisninger
  23. Brannkonstabel — 67 500 sidevisninger
  24. Veterinær - 66 900 sidevisninger
  25. Politibetjent — 66 800 sidevisninger

  25 mest besøkte utdanninger

  Disse utdanningsbeskrivelsene har flest besøk i 2017:

  1. Sykepleie — 165 300 sidevisninger
  2. Medisin — 121 400 sidevisninger
  3. Psykologi — 107 900 sidevisninger
  4. Videreutdanning for sykepleiere — 93 800 sidevisninger
  5. Juss — 93 000 sidevisninger
  6. Sosialt arbeid (sosionom) — 86 500 sidevisninger
  7. Ingeniør — 82 700 sidevisninger
  8. Økonomisk-administrative fag — 71 600 sidevisninger
  9. Barnevern — 67 000 sidevisninger
  10. Arkitektur — 60 300 sidevisninger
  11. Vernepleie — 60 100 sidevisninger
  12. Informasjons- og datateknologi — 57 800 sidevisninger
  13. Fysioterapi — 56 500 sidevisninger
  14. Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) — 52 000 sidevisninger
  15. Eiendomsmegling — 44 800 sidevisninger
  16. Ernæring — 42 200 sidevisninger
  17. Politiutdanning — 41 300 sidevisninger
  18. Veterinærutdanning — 40 800 sidevisninger
  19. Helsesøsterutdanning — 40 700 sidevisninger
  20. Helsearbeiderfag — 40 300 sidevisninger
  21. Barne- og ungdomsarbeiderfag - 39 900 sidevisninger
  22. Farmasi — 39 400 sidevisninger
  23. Odontologi (tannlege) - 37 700 sidevisninger
  24. Ambulansefag - 37 500 sidevisninger
  25. Bioingeniørfag - 36 700 sidevisninger

  Mest brukte søkeord

  Mest søkte ord på Utdanning.no (2015):

  1. politi
  2. lege
  3. lærer
  4. sykepleier
  5. advokat
  6. barn
  7. psykolog
  8. pilot
  9. arkitekt
  10. helse