Utdanning.no i tall

Nøkkeltall om Utdanning.no.

Så mye brukes Utdanning.no  

I løpet av hele 2023 ble Utdanning.no besøkt 9 756 657 ganger. Til sammen hadde nettstedet nesten 30 000 000 sidevisninger. Januar er måneden med mest trafikk, med 1 058 539 besøk. 

Om innholdet på Utdanning.no

Hundrevis av ansatte fra næringslivet og bransje- og fagorganisasjoner bidrar til å kvalitetssikre innholdet på Utdanning.no.

Du finner følgende innhold på Utdanning.no:

 • 605 beskrivelser av yrker.
 • 656 intervjuer med folk i utdanning, yrker og med erfaringer fra utdanninger i utlandet.
 • 8160 utdanninger fra omtrent 47 universiteter og høgskoler, 55 fagskoler, 490 videregående skoler og 83 folkehøgskoler.
 • 203 artikler med hjelp og veiledning.

Verktøy på Utdanning.no

Vi har også mange forskjellige verktøy som kan hjelpe deg i ditt utdannings- eller yrkesvalg.

Utdanning.no har mange titalls filmer  om yrker, utdanningsvalg og utdanningssystemet.

Vi har også publisert rapporter om veiledning på nett, nettbasert utdanningsinformasjon og om utdannings- og yrkesvalg.

Hvilket innhold er mest populært?

50 mest besøkte sider

 1. Oversikt over utdanninger og yrker etter interesser
 2. Karakterkalkulatoren
 3. Jobbkompasset
 4. Sykepleier
 5. Sykepleie
 6. Ingeniør
 7. Psykologi
 8. Juss
 9. Sivilingeniør
 10. Helsefagarbeider
 11. Jobbkompasset
 12. Medisin profesjonsstudium
 13. Videregående utdanning
 14. Lege
 15. Advokat
 16. Psykolog
 17. Pilot
 18. Ambulansearbeider
 19. Videreutdanning for sykepleiere
 20. Økonomisk-administrative fag
 21. Elektriker
 22. Universitet og høgskole
 23. Dataingeniør
 24. Eiendomsmegler
 25. Sosionom
 26. Vernepleier
 27. Interessetester
 28. Sosialt arbeid (sosionom)
 29. Brannkonstabel
 30. Barne- og ungdomsarbeider
 31. Lærer
 32. Byggingeniør
 33. Verktøyside
 34. Arkitekt
 35. Helsesekretær
 36. Nettbaserte kurs og utdanninger
 37. Arkitektur
 38. Barnehagelærer
 39. Eiendomsmegling
 40. Fysioterapeut
 41. Siviløkonom
 42. Barnevernspedagog
 43. Fengselsbetjent
 44. Bioingeniør
 45. Politiutdanning
 46. Lokomotivfører
 47. Politi
 48. Barnevern
 49. Flygeleder

Sist oppdatert: 28. mai 2024