Hva er fagskole?

Fagskoler tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning. Denne kalles ofte for fagskoleutdanning. Høyere yrkesfaglig utdanning er på nivået over videregående opplæring. Mange av utdanningene er spesielt rettet mot de som har tatt en yrkesfaglig utdanning på videregående. Utdanningene gir kompetanse som trengs i arbeidslivet.

En fagskoleutdanning er en yrkesrettet utdanning som vanligvis varer fra et halvt til to år (heltid). Hvis du studerer på deltid, vil du bruke lengre tid.

For å starte på høyere yrkesfaglig utdanning må du ha bestått videregående opplæring, eller ha arbeidserfaring som til sammen har gitt deg samme kompetanse (realkompetanse). De fleste utdanningene krever fag- eller svennebrev, men på en del fagskoleutdanninger kan du også få opptak med generell studiekompetanse. Fagskoleutdanningene er ofte tilrettelagt slik at du kan jobbe ved siden av studiene. 

Det finnes både offentlige og private fagskoler. Utdanninger ved de offentlige fagskolene er stort sett helt gratis. Ved de private fagskolene er det noen utdanninger som er gratis, og en del som koster penger. De fleste utdanninger innen tekniske fag, helse- og oppvekstfag og maritime utdanninger er gratis, uavhengig av om det er en offentlig eller privat fagskole. Utdanning innen IT, markedsføring og kreative fag, tilbys vanligvis av private fagskoler som tar skolepenger. Lånekassen gir støtte til skolepenger der det er aktuelt. 

Se oversikt over fagskoletilbud hos Utdanning.no

Se oversikt over alle godkjente fagskoletilbud hos Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - NOKUT

Om å studere ved fagskole

Høyere yrkesfaglig utdanning gir studiepoeng som sier noe om omfanget på utdanningen. Ettårige utdanninger gir en fagskolegrad, mens toårige utdanninger gir en høyere fagskolegrad.

  • Halvt års studie (heltid) gir 30 studiepoeng
  • Fagskolegrad (ettårig studium på heltid) gir 60 studiepoeng
  • Høyere fagskolegrad (toårig studium på heltid) gir 120 studiepoeng
  • Du får karakterer etter bokstavsystemet A (best) til F (stryk). Ved noen avsluttende vurderinger gis karakter bestått/ikke bestått. 

Studiepoeng du får ved en fagskole, kan noen ganger gi grunnlag for fritak for enkelte emner hvis du velger å studere ved en annen fagskole, høyskole eller universitet. Det er opp til den enkelte utdanningsinstutisjonen å avgjøre hvor mye fritak du eventuelt kan få for tidligere studier, basert på hvor mye som er likt i utdanningene.

Opptakskrav

Fullført videregående opplæring med yrkesfaglig kompetanse, generell studiekompetanse eller realkompetanse

Remote video URL

 

Videre utdanning etter fagskole

Mange fagskoler tilbyr korte videreutdanninger i tillegg til de ordinære utdanningene på ett og to år. Disse utdanningstilbudene kan gi deg ulike spisskompetanser på toppen av en lengre utdanning.

I tillegg har du mulighet til å søke deg inn på en høyskole eller et universitet, hvis du ønsker å studere videre. Dersom du har oppnådd en høyere fagskolegrad (120 studiepoeng), har du også oppnådd generell studiekompetanse, som er opptaksgrunnlaget for flere utdanninger på høyskoler og universitet. Om du vil studere noe som ligger tett opp til utdanningen du allerede har fullført, kan du søke om fritak for deler av utdanningen, og bygge på fagskoleutdanningen din til en bachelorgrad. Det er opp til utdanningsinstitusjonen du søker deg til å avgjøre hvor mye fritak du eventuelt kan få. Noen fagskoler har avtaler om slike overganger til høyskoler eller universitet, som gjør dette litt enklere. 

Les mer om fagskole.

Sist oppdatert: 28. september 2023