Opptakskrav til fagskole

Det vanligste opptakskravet til fagskole er fagbrev eller svennebrev. På en del fagskoleutdanninger kan du også komme inn med generell studiekompetanse, fullført og bestått videregående opplæring innenfor yrkesfag eller med realkompetanse.

Fag- eller svennebrev

Det vanligste grunnlaget for å søke opptak til fagskolene, er fagbrev eller svennebrev.

3-årig yrkesfag 

På noen fagskoleutdanninger kan du søke opptak uten fagbrev eller svennebrev hvis du har fullført og bestått videregående opplæring.

Realkompetanse

Det er også mulig å søke en del fagskoleutdanninger med bakgrunn i realkompetanse

Noen fagskoleutdanninger krever imidlertid yrkesgodkjenning, autorisasjon eller sertifisering. Disse fagskoleutdanningene kan du ikke søke med bakgrunn i realkompetanse

Generell studiekompetanse

Mange fagskoleutdanninger kan også søkes med bakgrunn i generell studiekompetanse.

Mer detaljert om opptakskrav

Hver enkelt fagskole bestemmer selv hvilke fag- eller svennebrev, eller hvilken yrkeskompetanse, som er kravet for opptak til sine utdanninger.

Den enkelte fagskolen har også egne regler for hva som kvalifiserer som realkompetanse til sine studier.

Samme studium kan derfor ha ulike krav ved ulike fagskoler. Noen fagskoler har dessuten spesielle opptakskrav.

Mange av fagskoleutdanningene søker du via Samordna opptak. Du kan lese om opptakskravene til disse utdanningene på Samordna opptak.

Når det gjelder de øvrige fagskoleutdanningene, som ikke har søkning via Samordna opptak, må du kontakte hver enkelt fagskole. Du finner en oversikt over alle godkjente fagskoleutdanninger hos NOKUT

Opplæringskontorene kan også gi informasjon om opptakskrav til fagskoler innenfor sin bransje.

Vilbli.no har oppdatert oversikt over alle opplæringskontor i Norge. 

Remote video URL

 

Sist oppdatert: 26. februar 2024