Fag- eller svenneprøven

Dette skjer før, under og etter prøven.

Elev i en arbeidssal

For å få fagbrev eller svennebrev, må du bestå fag- eller svenneprøven. Prøven er en avsluttende prøve, hvor du skal vise frem det du har lært på skolen og i læretiden. 

Før prøven

Hvis du er lærling, er det lærebedriften som melder deg opp til fag- eller svenneprøven. Hvis du er praksiskandidat, må du huske å sende påmelding til fylkeskommunen selv. 

Fag- eller svenneprøven skal avholdes før læretiden er over.

Under prøven

Under prøven blir du ofte bedt om å lage en plan for et arbeid, gjennomføre arbeidet, og til slutt vurdere ditt eget arbeid. En sensor følger med under den praktiske delen av prøven. Oppgaven kan for eksempel være å pleie en pasient dersom du tar fagprøven for helsefagarbeidere, eller å bytte et rør dersom du tar svenneprøve i rørleggerfaget.

Etter prøven

Etter at du har gjennomført prøven vil prøvenemnda i din fylkeskommune vurdere om du har bestått eller ikke. Prøvenemda er en gruppe personer som har fag- eller svennebrev, og ofte lang erfaring med faget. Det er prøvenemda som arrangerer og vurderer fag- og svenneprøven.

Det er mulig å ta prøven på nytt hvis du stryker på første forsøk.

Vil du vite mer?

Sist oppdatert: 30. november 2023