Fagbrev og svennebrev favoritt ikon

Du får fagbrev og svennebrev etter fullført yrkesutdanning.

Fagbrev og svennebrev

Du får fagbrev eller svennebrev når du har fullført et yrkesfaglig utdanningsprogram og vært lærling i en bedrift. Du går på skole først, og deretter har du opplæring i bedrift. Det vanligste er å ta to år på skole og to år i bedrift, men dette varierer avhengig av hvilken utdanning du tar. Etter endt opplæring i bedrift tar du en svenneprøve eller fagprøve. Når du har bestått denne, får du fag- eller svennebrev

Hvis du tar utdanning i et av de tradisjonelle håndverksfagene, får du som regel svennebrev. Fagbrev gis i andre fag enn håndverksfag. I fag der industribedrifter har tatt over for håndverket, får du nå fagbrev. Med fagbrev får du tittelen fagarbeider. I en del industribedrifter brukes betegnelsen fagoperatør. 

Du kan også få godkjent tidligere praksis eller bygge på grunnkompetanse og få fag- eller svennebrev.

Se oversikt over alle fagbrev og svennebrev

Fagbrev og svennebrev som voksen

Du kan ta fag- og svenneprøven som privatist hvis du har allsidig og tilstrekkelig erfaring i faget. Vanligvis kreves fem års praksis. Du må ta en teorieksamen før du kan gå opp til den praktiske prøven.

Les mer om praksiskandidat

Videreutdanning

Med fagbrev eller svennebrev kan du gå videre på fagskole, ta mesterutdanning eller ta høyere utdanning på universitet eller høgskole. 

Fagskole er en yrkesrettet utdanning som bygger på videregående opplæring, og er ofte tilrettelagt slik at utdanningen kan tas mens du er i jobb. 

Les mer om fagskole

Noen fag- og svennebrev gir mulighet til å ta mesterutdanning, og få tittelen mester.

Les mer om mesterutdanning

Det er også mulig å søke opptak til enkelte universitets- og høgskolestudier uten generell studiekompetanse. Du kan ta utdanningen via y-vei eller ved å ta forkursHøgskoler tilbyr ofte forkurs til ingeniørutdanninger eller maritime utdanninger slik at det er mulig å innfri spesielle krav til fagkombinasjoner. Noen høgskoler tilbyr også tresemesterordninger, der det er mulig å innfri fagkrav før selve studiet begynner.

Les mer om forkurs hos Nasjonalt senter for realfagsrekruttering

Y-veien er mest vanlig innen ingeniørstudier, men tilbys også i andre fag. 

Les mer om y-veien