Nøkkelinformasjon

Du studerer grammatikk, kultur og historie til språk som bulgarsk, serbisk, russisk, samisk og finsk.

Utdanninger

Det er 5 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Nordsamisk i praktisk læringssituasjon - innføringsstudium 1. del Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere Sámi allaskuvla / Samisk høgskole/ Sámi University of Applied Sciences
Nordsamisk i praktisk læringssituasjon - innføringsstudium 2. del Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere Sámi allaskuvla / Samisk høgskole/ Sámi University of Applied Sciences
Russisk - årsstudium Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere UiT Norges arktiske universitet
Nordsamisk som morsmål - årsstudium Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere UiT Norges arktiske universitet
Nordsamisk som fremmedspråk - årsstudium Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere UiT Norges arktiske universitet GENS Alle Alle

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Utdanninger i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk (8112)
  • Utdanninger i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk (7112)
  • Bachelor, språk og økonomi, treårig (611907)
  • Utdanninger i slaviske, baltiske og finsk-ugriske språk (6112)

Relevante yrker