Nøkkelinformasjon

Områdestudier er et samlebegrep for tverrfaglige utdanninger der man tar for seg et utvalgt geografisk område, eller en nasjonal eller kulturell gruppe. 

Utdanninger

Det er 15 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Asia and Middle East Studies Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Oslo
Asia and Middle East Studies (master's two years) Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Oslo
Asia- og Midtøsten-studier Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Oslo
India-studier med hindi
Japansk med Japan-studier
Kinesisk med Kina-studier
Midtøsten-studier med arabisk
Midtøsten-studier med persisk
Midtøsten-studier med tyrkisk
Bachelor i nordområde- og nordiske studier Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Nord universitet GENS Alle Alle
Bachelorprogram i europastudium Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Bergen GENS 37.50 39.70
Bachelorprogram i spansk språk og latinamerikastudium Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Bergen GENS Oppgis ikke Oppgis ikke
Europastudier - bachelorstudium Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Europastudier med engelsk
Europastudier med fransk
Europastudier med spansk
Europastudier med statsvitenskap
Europastudier med tysk
European Studies (Master's Programme) Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Europeiske språk Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Oslo
Engelsk, bachelor
Fransk, bachelor
Italiensk, bachelor
Polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk
Russisk
Spansk, bachelor
Tysk, bachelor
Masterprogram i spansk og latinamerikastudium Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Bergen
Russlandsstudier - bachelor Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet GENS Alle Alle
Russlandsstudier - master Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere UiT Norges arktiske universitet
Spansk og latinamerikanske studier - bachelor Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat UiT Norges arktiske universitet GENS Alle Alle
Øst-Europa-studier Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Universitetet i Oslo GENS 41.30 58.80
Årsstudium i nordområdestudier Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Nord universitet GENS Alle Alle

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Bachelor, nordområdestudier, treårig (633901)
 • Bachelor, nordområdestudier, treårig (613912)
 • Områdestudier, lavere nivå (613903)
 • Bachelor, asiatiske og afrikanske studier, treårig (613909)
 • Bachelor, europeiske og amerikanske studier, treårig (613910)
 • Bachelor, midtøstenkunnskap, treårig (613908)
 • Bachelor, Europa-studier (EU), treårig (631114)
 • Master, Europa-studier, toårig (731118)
 • Master, asiatiske og afrikanske studier, toårig (713907)
 • Bachelor, spansk språk og latinamerikastudier, treårig (611125)
 • Master of Philosophy, spansk og Latin-Amerikakunnskap (711117)
 • Master, europeiske og amerikanske studier, toårig (713908)
 • Master, spansk språk og latinamerikastudier, toårig (711128)