Nøkkelinformasjon

Fagretningen Maritime fag skal bidra til å utdanne dekks- og maskinoffiserer på ledelsesnivå til den maritime næring på alle nivåer, som dekker næringslivets behov og tilfredsstiller internasjonale og nasjonale krav til kompetanse.

Utdanninger

Det finnes 21 utdanninger innen dette feltet.

  • Fagskoleutdanning, maskinoffiser på ledelsesnivå, toårig (555220)
  • Fagskoleutdanning, maskinoffiser på operativt nivå, ettårig (555225)
  • Fagskoleutdanning, dekksoffiser på ledelsesnivå, toårig (581309)
  • Fagskoleutdanning, dekksoffiser på operativt nivå, ettårig (581311)