Nøkkelinformasjon

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) utdanner fengselsbetjenter i Norge. Utdanningen er lønnet, men man er forpliktet til ett års tjeneste ved et eller flere fengsel etter endt utdanning.

Opptakskrav:

  • generell studiekompetanse eller realkompetanse
  • være 20 år eller eldre
  • plettfri vandel 
  • førerkort klasse B
  • god fysisk og psykisk helse 
  • bestått fysisk funksjonstest med styrkeøvelser og utholdenhetsprøve
  • nødvendige modenhet og de personlige egenskapene som gjør søkeren skikket for tjeneste i kriminalomsorgen

Utdanninger

Det er 1 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested
Fengselsbetjentutdanning Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Høgskolekandidat, fengselsbetjentutdanning, toårig (682201)

Relevante yrker