Nøkkelinformasjon

I audiografutdanningen lærer du å måle hørsel, kartlegge hørselshemmedes situasjon og behov for hjelp, samt å iverksette tiltak for å bedre kommunikasjonen.

I tillegg til audiologi inneholder utdanningen medisinske, naturvitenskapelige, samfunnsvitenskapelige og humanistiske emner. Praktiske ferdigheter er viktig, slik at du kan overføre det du lærer i utdanningen til det praktiske arbeidet du møter i yrkeslivet. Studiet har totalt 16 ukers praksis. I tillegg til praksis får du ferdighetstrening i et eget laboratorium.

Utdanninger

Det finnes 1 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor i audiologi (audiograf) Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Generell studiekompetanse 39.20 46.30

  • Bachelor, audiografutdanning, treårig (669936)