Utdanningstilbud

Vis filter

Om lærestedet

Alle 77 folkehøgskolene står samlet bak dette nettstedet. Skolene er delt i to greiner, noen har et kristent grunnsyn, andre driver ut fra et pedagogisk syn som ikke tar utgangspunkt i religion (ofte kalt frilynte). De to greinene er representert med hvert sitt informasjonskontor som du kan kontakte. De 47 frilynte folkehøgskolene er tilknyttet Informasjonskontoret for folkehøgskolen if@folkehogskole.no De 30 kristne folkehøgskolene er tilknyttet Informasjonskontor for kristen folkehøgskole. ikf@ikf.no</p>