Utdanning.no henter etter avtale informasjon om tilbudet på folkehøskolene fra nettsiden folkehogskole.no.

Alle 77 folkehøgskolene står samlet bak dette nettstedet. Skolene er delt i to greiner, noen har et kristent grunnsyn, andre driver ut fra et pedagogisk syn som ikke tar utgangspunkt i religion (ofte kalt frilynte).

De to greinene er representert med hvert sitt informasjonskontor som du kan kontakte.
De 47 frilynte folkehøgskolene er tilknyttet Informasjonskontoret for folkehøgskolen if@folkehogskole.no
De 30 kristne folkehøgskolene er tilknyttet Informasjonskontor for kristen folkehøgskole. ikf@ikf.no</p>

Folkehogskole.no

Telefon: 22 47 43 00

Studiesteder:

  • Folkehogskole.no Oslo

Utdanningstilbud