Norsk Hestesenter er alene i Norge om å utdanne ridelærere og travtrenere. Utdanningene er NOKUT-godkjente fagskoleutdanninger, og gir poeng som kan brukes i kombinasjon med andre studier. NHS tilbyr også en rekke kurs av ulik varighet.

Opptakskrav

For å bli tatt opp som student ved fagskoleutdanningen på Norsk Hestesenter må du oppfylle ett av følgende krav:

De som fyller det generelle kravet blir innkalt til opptaksprøve/rangeringsprøve.

Les mer på nhest.no