Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Starum

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.0

Semester

2

Kostnader

28 200,- studieavgift 2023

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Om studiet

Dersom du ønsker å ha travsport som yrke er dette studiet for deg.

For å kunne søke Det Norske Travselskap om profesjonell travtrenerlisens er det krav om bestått eksamen fra travtrenerutdanningen på NHS.

Travtrenerstudiet er en fagskoleutdanning som gjennomføres som nett- og samlingsbasert studium over to semestere (september-mai) og gir 30 studiepoeng

I studiet «Travtrener – trening av hest, oppstart og drift av egen travstall» vil du få de grunnleggende kunnskaper og verktøy som du trenger for å starte opp og drive en profesjonell trenerstall for travhester. Studiet vektlegger læring om hestens velferd, spesielt med tanke på dens anatomi og fysikk, og hvordan du anvender ulike treningsprinsipper i toppidrett. Som student ved travtrenerstudiet på Norsk Hestesenter vil du få møte flere av bransjens ledende aktører på sitt felt, og gjennom både teori og praksis vil du få verdifull læring om trening av travhester.

En travtrener er også en bedriftsleder med behov for kompetanse om etablering av bedrift, ledelse og næringsutvikling. Markedet er stadig i endring og det er derfor viktig å tilegne seg kunnskap om blant annet innovasjon og entreprenørskap, kommunikasjon og bedriftsøkonomi. Travtrenerstudiet vil gi deg grunnleggende kunnskaper om dette.

Studentene skal etter endt utdanning ha oppnådd kunnskaper for å kunne etablere og drive travtrenervirksomhet ut fra hestefaglige, økonomiske, etiske og sikkerhetsmessige anerkjente prinsipper, offentlige bestemmelser og lovverk.

Opptakskrav

Fagskoleutdanninger er høyere yrkesfaglig utdanning og ligger på nivå over videregående opplæring, jamfør fagskoleloven §4.
Opptakskrav til dette studiet er fullført og bestått videregående opplæring, to års yrkesrettet praksis og bestått opptaksprøve.

Realkompetansevurdering

Søkere som ikke oppfyller det formelle opptakskravet, men som har tilegnet seg de nødvendige forkunnskapene gjennom annen erfaring, vil kunne bli tatt opp gjennom realkompetansevurdering. Dette gjelder søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret (jf. fagskoleloven § 16). Søkere som ønsker realkompetansevurdering, må ta kontakt med fagskolen for veiledning. 

Opptaksinformasjon

Opptaksprøve

De som fyller opptakskravene må gjennomføre en opptaksprøve før opptak.

Praktisk prøve
På den praktiske prøven må kandidaten vise påseling, oppvarming og gjennomføring av treningsarbeid med vogn på bane. Den praktiske prøven må være bestått. Kandidater som kan dokumentere gyldig kjørelisens/montélisens kan søke om fritak fra den praktiske prøven.

Teoretisk prøve
Alle kandidater må gjennomgå en teoretisk prøve som tester kandidatens kunnskap om grunnleggende hestekunnskap, dyrevelferd og refleksjonsoppgaver.

Alle utdanninger innen