Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Lærested

Studiested

Starum

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.0

Semester

4

Kostnader

Semesteravgift 2023: 50 160, Kost & losji per semester 2023: 37.290 (enerom) / 32.890 (dbl.rom)

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

20. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Om studiet

Norsk Hestesenter (NHS) er alene i Norge om å tilby ridelærerutdanning, og ridelærere fra NHS oppnår internasjonal autorisasjon.

Ridelærerstudiet er en yrkesrettet utdanning hvor det legges stor vekt på egne rideferdigheter, og målet er at man skal kunne undervise og trene ryttere på alle nivå - fra grunnleggende ridning og opp til MA/1’30-nivå.

Etter fullført utdannings skal studentene, i tillegg til å ha oppnådd nødvendig egenferdighet i ridning, kunne undervise barn og voksne i grunnleggende rideferdigheter og ta utgangspunkt i brukernes behov, og planlegge og organisere et ridesenter. Studentene skal vise respekt for dyr og mennesker i opplærings- og treningssituasjoner ut fra sosiale og etiske grunnprinsipper, og ha tilegnet seg teoretiske hestefaglige og pedagogiske kunnskaper som gir grunnlag for ivaretakelse av hester, stallbygninger og funksjonsfriske så vel som funksjonshemmede rideelever.

Ridelærerstudiet strekker seg over to år, og er delt opp i tre moduler; Ridelærer 1, Ridelærer 2 og Ridelærer 3. To års studier gir 120 studiepoeng. Det er seks uker praksis inkludert i studiet. De fleste studentene bor på internatet på NHS under utdanningen.

Opptakskrav

For å bli tatt opp som student ved fagskoleutdanningen på Norsk Hestesenter må du oppfylle ett av følgende krav:

 • Opptak til fagskoleutdanningen krever enten relevant fag- eller svennebrev, treårig yrkesfaglig opplæring eller generell studiekompetanse.
 • Søkere som er 23 år eller eldre i opptaksåret, kan tas opp på grunnlag av hestefaglig realkompetanse (må dokumenteres).
   

Ved opptak til studiet blir man tatt opp til Ridelærer 1, 2 og 3. Man må bestå eksamen i hver del for å gå videre. Ved bestått eksamen oppnår man internasjonal autorisasjon som ridelærer på det høyeste nivået man har eksamen i. Det er også mulig å ta hele eller deler av utdanningen ved tilsvarende læresteder i en rekke andre europeiske land.

Søknad om opptak gjøres elektronisk via www.nhest.no.

Opptaksinformasjon

De som fyller det generelle opptakskravet blir innkalt til opptaksprøve.

 • Teoretisk prøve: grunnleggende hestekunnskap og refleksjonsoppgaver
 • Ridning: dressur og sprang, man rir to hester i hvert økt (lov med egen hest, om ønskelig)
 • Stalltjeneste: håndtering av hverdagsoppgaver i stallen 
 • Fysisk prøve: jogging og noen styrkeøvelser for å kartlegge den fysiske formen 
   

Ridedelen fordrer at du ligger på minimum LB-nivå i dressur og rundt 90-100 cm i sprang. Hovedformålet med opptaksprøven er å se studentenes egnethet som ridelærer, deres utviklingspotensiale og evne til å ta til seg læring. 

Opptaksprøven avholdes normalt i begynnelsen av juni.

Karrieremuligheter

Det er stor etterspørsel etter kompetente ridelærere over hele landet. En ridelærer underviser elever i alle aldre i ridning og stell av hester/hestehold. Noen ridelærere tilbyr ridning for elever med ulike funksjonsnedsettelser eller terapiridning i samarbeid med fysioterapeuter. 

Alle utdanninger innen