Utdanningstilbud

Viser 9 utdanninger
Tittel Studietype Sted
Master i billedkunst Master og høyere Kunsthøgskolen i Oslo
Master i dans Master og høyere Kunsthøgskolen i Oslo
Master i design Master og høyere Kunsthøgskolen i Oslo
Master i koreografi Master og høyere Kunsthøgskolen i Oslo
Master i kunst og offentlige rom Master og høyere Kunsthøgskolen i Oslo
Master i medium- og materialbasert kunst Master og høyere Kunsthøgskolen i Oslo
Master i opera Master og høyere Kunsthøgskolen i Oslo
Master i teater Master og høyere Kunsthøgskolen i Oslo
Master i teater - CDPR Master og høyere Kunsthøgskolen i Oslo

Om lærestedet

Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) er ein vitskapleg høgskole med rundt 550 studentar og 22 studuim.

KHiO er ein sterkt spesialisert institusjon som tilbyr utdanningar på bachelor- og masternivå innanfor fagfelta biletkunst, kunst og handverk, design, dans, teater og opera. KHiO har også eit eige ph.d.-program i kunstnarisk utviklingsarbeid.

KHiO skal utdanne kunstnarar og designarar og drive kunstarisk utviklingsarbeid og forsking på høgt internasjonalt nivå. Målet er å vere leiande innanfor utdanning av skapande og utøvande kunstnarar og designarar.

KHiO held til ved Akerselva på Grünerløkka i Oslo i eit ombygd industrilokale etter Christiania Seilduksfabrikk. Her disponerer vi 43 000 kvadratmeter brutto, som i tillegg til undervisningsrom inneheld fleire scener, prøverom, gallerirom, og verkstader med spesialutstyr tilpassa dei ulike spesialutdanningane innan scenekunst, visuell kunst og design.