Fakta

Sted:
Kunsthøgskolen i Oslo
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon oppdatert

1. februar 2024.

Om studiet

Masterprogrammet i teater er et toårig heltidsstudium som bygger på en bachelorgrad i teater (skuespill/regi/scenetekst/dramaturgi) eller tilsvarende utdanning og/eller erfaring. Den tar sikte på å tilby deg en spesialisert utdanning innen skuespill, regi, scenetekst og dramaturgi, og gi deg kunnskap og verktøy du trenger for å lykkes.

Ved å fokusere på samspillet mellom kollektivt arbeid og individuell spesialisering, ønsker vi å gi deg mulighet til å ta ansvar for din egen kunstneriske utvikling. Vi ønsker å tilrettelegge for et mangfoldig og dynamisk fellesskap som skaper virkningsfullt arbeid og gjenspeiler dagens kulturelle og samfunnsmessige kontekst.

Alle utdanninger innen