Utdanningstilbud

Viser 11 utdanninger
Tittel Studietype Sted
Andrespråkspedagogikk Årsstudium og kortere Stord
Avansert klinisk allmennsykepleie Master og høyere Førde, Haugesund, Stord
Hvordan ivareta sikker drift ved grønn omstilling Kurs Nettstudier
Kunstfag Master og høyere Bergen, Stord
Praktisk pedagogisk utdanning for allmenne fag | deltid Årsstudium og kortere Sogndal, Stord
Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag | deltid Årsstudium og kortere Bergen, Sogndal, Stord
Praktisk utdanningsvitskap Master og høyere Bergen, Sogndal, Stord
Prosjektplanlegging for planleggere Enkeltemne Stord
Psykososialt arbeid med barn og unge Årsstudium og kortere Bergen, Førde, Haugesund, Stord
Samhandling og folkehelse Master og høyere Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal, Stord
Tekniske utfordringer som maritim næring står ovenfor Årsstudium og kortere Nettstudier

Om lærestedet

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

  • helse- og sosialfag
  • lærar- og musikkutdanning
  • idrett, friluftsliv og folkehelse
  • ingeniør- og maritime fag
  • natur- og samfunnsfag
  • økonomi og leiing