Utdanningstilbud

Viser 6 utdanninger
Tittel Studietype Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Automatisering med robotikk | nett- og samlingsbasert Bachelor og høgskolekandidat Bergen
Barnehagelærerutdanning | arbeidsplassbasert Bachelor og høgskolekandidat hvl.no
Elkraftteknikk | nett- og samlingsbasert Bachelor og høgskolekandidat Bergen
ING-MAFA Bachelor og høgskolekandidat hvl.no
Vernepleie | desentralisert | deltid Bachelor og høgskolekandidat Haugesund, Sogndal
Vernepleie, Sogndal, deltid GENS 32.10 48.00
Vernepleie, Haugesund, deltid GENS 37.00 49.10
Økonomi og administrasjon | Haugesund | deltid Bachelor og høgskolekandidat Haugesund GENS Alle Alle

Om lærestedet

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

  • helse- og sosialfag
  • lærar- og musikkutdanning
  • idrett, friluftsliv og folkehelse
  • ingeniør- og maritime fag
  • natur- og samfunnsfag
  • økonomi og leiing