Utdanningstilbud

Viser 6 utdanninger
Tittel Studienivå Sted
Demens og alderspsykiatri Årsenhet og kortere Førde, Haugesund
Forkurs | nett- og samlingsbasert Videregående skole Bergen, Førde, Haugesund
Innovasjon og studentbedrift 1 Årsenhet og kortere Førde, Sogndal
Pedagogisk rettleiing – innføring Årsenhet og kortere Bergen, Førde, Haugesund, Stord
Realfagskurs | nett- og samlingsbasert | deltid Videregående skole Bergen, Førde, Haugesund
Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Årsenhet og kortere Bergen, Førde, Haugesund, Stord

Om lærestedet

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

  • helse- og sosialfag
  • lærar- og musikkutdanning
  • idrett, friluftsliv og folkehelse
  • ingeniør- og maritime fag
  • natur- og samfunnsfag
  • økonomi og leiing