Utdanningstilbud

Viser 2 utdanninger
Tittel Studietype Studieform Sted
Forkurs | nett- og samlingsbasert Videregående skole Nettstøttet, Samlingsbasert, heltid Bergen, Førde, Haugesund
Realfagskurs | nett- og samlingsbasert | deltid Videregående skole Nettstøttet, Samlingsbasert, deltid Bergen, Førde, Haugesund

Om lærestedet

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

  • helse- og sosialfag
  • lærar- og musikkutdanning
  • idrett, friluftsliv og folkehelse
  • ingeniør- og maritime fag
  • natur- og samfunnsfag
  • økonomi og leiing