Utdanningstilbud

Viser 120 utdanninger
Tittel Studietype Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Masterstudium i norsk i skolen, deltid (120 studiepoeng) Master og høyere Halden
Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng) Master og høyere Halden
Masterstudium i samordning av helse- og velferdstjenester (120 studiepoeng) Master og høyere Fredrikstad
Masterstudium i spesialpedagogikk, deltid (120 studiepoeng) Master og høyere Halden
Matematikk, årsstudium Årsstudium og kortere Halden REALFA Alle Alle
Musikk, årsstudium Årsstudium og kortere Halden GENS Alle Alle
Naturfag, årsstudium Årsstudium og kortere Halden REALFA Trukket Trukket
Nordic Citizenship Education, One year programme Årsstudium og kortere Halden
Norsk 1: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Årsstudium og kortere Halden
Norsk som andrespråk for lærere i voksenopplæringen (30 studiepoeng) Årsstudium og kortere Halden
Norsk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Årsstudium og kortere Halden
Norsk, årsstudium Årsstudium og kortere Halden GENS Alle Alle
Pedagogikk - grunnleggende enhet (30 studiepoeng) Årsstudium og kortere Halden
Pedagogisk veiledning (30 studiepoeng) Årsstudium og kortere Halden
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13, deltid Årsstudium og kortere Halden
Praktisk-pedagogisk utdanning, deltid Årsstudium og kortere Halden
Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid Årsstudium og kortere Halden
Realfagskurs Årsstudium og kortere Fredrikstad
Regnskap (bachelorstudium) fra og med 2. studieår Bachelor og høgskolekandidat Halden
Religion, livssyn og etikk, årsstudium Årsstudium og kortere Halden GENS Alle Alle

Om lærestedet

• I Fredrikstad har HiØ studier innen ingeniørfag, helse- og sosialfag, samt scenekunst.

• I Halden tilbyr HiØ: Datautdanninger, lærerutdanninger, økonomi, språk og samfunnsfag.

Høgskolen i Østfold er lokalisert i Halden og Fredrikstad. Høgskolens ledelse er samlet ved studiested Halden, hvor en også finner Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen.

Høgskolen i Østfold har avtaler om studentutveksling med mange utenlandske universitet.