Utdanningstilbud

Viser 91 utdanninger
Tittel Studietype Sted
Masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (120 studiepoeng) Master og høyere Halden
Masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap, deltid (120 studiepoeng) Master og høyere Halden
Masterstudium i fremmedspråk i skolen (120 studiepoeng) Master og høyere Halden
Masterstudium i matematikkdidaktikk, deltid (120 studiepoeng) Master og høyere Halden
Masterstudium i matematikkdidaktikk, heltid (120 studiepoeng) Master og høyere Halden
Masterstudium i norsk i skolen, deltid (120 studiepoeng) Master og høyere Halden
Masterstudium i norsk i skolen, heltid (120 studiepoeng) Master og høyere Halden
Masterstudium i organisasjon og ledelse (120 studiepoeng) Master og høyere Halden
Masterstudium i spesialpedagogikk, deltid (120 studiepoeng) Master og høyere Halden
Matematikk 1: 1.-7.trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Årsstudium og kortere Halden
Matematikk 1: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Årsstudium og kortere Halden
Matematikk 2: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Årsstudium og kortere Halden
Matematikk 2: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Årsstudium og kortere Halden
MOOC: Digitale praksiser i barnehagen (15 studiepoeng) Årsstudium og kortere Halden
MOOC: Digitalisering av skolen og skoleutvikling (15 studiepoeng) Årsstudium og kortere Halden
MOOC: Digitalisering, skoleutvikling og utdannings- og endringsledelse (15 studiepoeng) Årsstudium og kortere Halden
MOOC: Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (15 studiepoeng) Årsstudium og kortere Halden
MOOC: Nettpedagogikk og nettundervisning (15 studiepoeng) Årsstudium og kortere Halden
MOOC: Pedagogisk bruk av IKT (15 studiepoeng) Årsstudium og kortere Halden
MOOC: Profesjonsfaglig digital kompetanse (15 studiepoeng) Årsstudium og kortere Halden

Om lærestedet

• I Fredrikstad har HiØ studier innen ingeniørfag, helse- og sosialfag, samt scenekunst.

• I Halden tilbyr HiØ: Datautdanninger, lærerutdanninger, økonomi, språk og samfunnsfag.

Høgskolen i Østfold er lokalisert i Halden og Fredrikstad. Høgskolens ledelse er samlet ved studiested Halden, hvor en også finner Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen.

Høgskolen i Østfold har avtaler om studentutveksling med mange utenlandske universitet.