Frelsesarmeens offisersutdanning er et toårig utdanningstilbud ved Frelsesarmeens offisersskole og utdanner kandidater til offiserstjeneste i Frelsesarmeen. Offiserskolen er godkjent som 2-årig fagskole.

Frelsesarmeens offisersskole vil ha opptak av kadetter og oppstart annethvert år som en prøveordning. Første oppstart er i 2019, deretter i 2021. Ordningen vil evalueres etter fire år.

Frelsesarmeens offiserskole

Telefon: 69 91 10 80
frelsesarmeen.no

Studiesteder

  • Frelsesarmeens offiserskole Asker

Utdanningstilbud

Kategori

  • Fagskole
Dette lærestedet tilbyr 1 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Sorter synkende Studiesteder
Frelsesarmeens offisersskole Frelsesarmeens offiserskole Asker