Frelsesarmeens offiserskole favoritt ikon

Fagskole
Privat
1 studier
Formålet med Frelsesarmeens offisersutdanning er å utruste og utdanne mennesker som ønsker å gå inn i heltidstjeneste som offiserer i Frelsesarmeen.

Frelsesarmeens offisersutdanning er et toårig utdanningstilbud ved Frelsesarmeens offisersskole og utdanner kandidater til offiserstjeneste i Frelsesarmeen. Offiserskolen er godkjent som 2-årig fagskole. 

Frelsesarmeens offisersskole vil ha opptak av kadetter og oppstart annethvert år som en prøveordning. Første oppstart er i 2019, deretter i 2021. Ordningen vil evalueres etter fire år.

Her ligger skolen

Brendsrudtoppen 40
1385 Asker

Utdanninger

Tittel Studienivå Studiested Kravkode
Frelsesarmeens offisersskole Fagskole Frelsesarmeens offiserskole Asker
Tittel Fagretning Studiested
Frelsesarmeens offisersskole Andre fagskolestudier
  • Frelsesarmeens offiserskole Asker