Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Moss

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.0

Semester

4

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Om studiet

Formålet med Frelsesarmeens offisersutdanning er å utruste og utdanne mennesker som ønsker å gå inn i heltidstjeneste som offiserer i Frelsesarmeen. Offiserens fremste oppgave er å gi uttrykk for og fremme Frelsesarmeens oppdrag.

Frelsesarmeens offisersutdanning er et toårig utdanningstilbud ved Frelsesarmeens offisersskole og utdanner kandidater til offiserstjeneste i Frelsesarmeen. Offiserskolen er godkjent som 2-årig fagskole.

Frelsesarmeens offisersskole tar opp nye studenter annet hvert år.  Det er opptak i 2023, og neste gang i 2025.  Det er løpende opptak, slik at det ikke er satt noen søknadsfrist, men det anbefales likevel at søknad senest sendes tidlig på våren i opptaksåret.

Undervisningsopplegg

Utdanningen vil spesielt fokusere på fire fremtredende funksjonene, beskrevet ved hjelp av ordene: Hyrde, forkynner, diakon og forvalter.

Hyrdefunksjonen omfatter åndelig omsorg, veiledning og sjelesorg overfor mennesker som oppsøker Frelsesarmeen, og åndelig lederskap og omsorg overfor medarbeidere og medlemmer, barn og unge.

Forkynnerfunksjonen omfatter formidling av det kristne budskapet ved hjelp av ulike uttrykksformer, og å inspirere og utfordre medarbeidere, medlemmer og mennesker som oppsøker Frelsesarmeen til tro og disippelskap.

Diakonfunksjonen omfatter på en særskilt måte praktisk tjeneste og omsorg for mennesker i nød, ved å bygge inkluderende fellesskap, lindre smerte og gå sammen med mennesker et stykke av veien. Diakonifunksjonen rommer også kamp for rettferdighet og menneskeverd.

Forvalterfunksjonen omfatter forvaltning av Frelsesarmeens prinsipper, personell og økonomi, og i den store sammenhengen, engasjement og praktisk handling for klima og miljø. Praktisk lederskap og samarbeid med medarbeidere er helt sentralt, samt ledelse, organisasjon og styring av Frelsesarmeens enheter, på ulike nivå i organisasjonen.

Opptakskrav

Søkere må være fyllt 19 år og ha fullført treårig videregående opplæring eller kunne dokumentere tilsvarende realkompetanse. Søkere må bestå en skikkethetserklæring, være soldat i frelsesarmeen og aktiv i korps i nærmiljøkirken/menigheten sin. Les mer om opptakskravene her.

Alle utdanninger innen