Fagskolen i Agder tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning innen tekniske fag, maritime fag og helse- og oppvekstfag.

Skolen har ca. 500 studenter og skal høsten 2022 lokaliseres i nytt bygg i Grimstad. Vi tilbyr heltids- og deltidsstudier på Campus og nettbaserte studier.

Fagskolen i Agder

Telefon: 37 04 00 00
fagskoleniagder.no

Studiesteder

  • Grimstad
  • Kristiansand

Utdanningstilbud

Det er 5 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Sted
Barsel- og barnepleie, deltid Fagskolegrad Grimstad
BIM konstruksjon deltid Fagskolegrad Grimstad
BIM konstruksjon nettbasert Fagskolegrad Grimstad
Psykisk helsearbeid og rusarbeid, deltid Fagskolegrad Grimstad
Tverrfaglig miljøarbeid, deltid Fagskolegrad Grimstad