Utdanningstilbud

Viser 3 utdanninger
Tittel Studietype Studieform Sted
Forfatterutdanning Årsstudium og kortere Samlingsbasert, Undervisning ved lærestedet, deltid Norsk barnebokinstitutt Oslo
Masterstudium i barne- og ungdomslitterær skrivekunst og formidling Master og høyere Undervisning ved lærestedet, heltid Norsk barnebokinstitutt Oslo
Nettstudium i samtidslitteratur for barn og unge Årsstudium og kortere Nettstudium, deltid Norsk barnebokinstitutt Oslo

Om lærestedet

Norsk barnebokinstitutt (NBI) ble stiftet i 1979. NBI utvikler og formidler kunnskap om litteratur for barn og unge, arbeider for å styrke forskningen på fagfeltet, underviser i barne- og ungdomslitteratur og driver forfatterutdanning, nettstudium i samtidslitteratur, formidlings- og informasjonsvirksomhet.

Instituttet er et møtested for kunstnerisk og akademisk utvikling og refleksjon. NBIs virksomhet brukes aktivt av bibliotekarer, lærere, studenter, forskere, kritikere, journalister, forfattere og illustratører. NBI tilbyr også forsker- og lesesalsplasser.

NBI eier en stor boksamling som forvaltes av Nasjonalbiblioteket.