Norsk barnebokinstitutt (NBI) ble stiftet i 1979. NBI utvikler og formidler kunnskap om litteratur for barn og unge, arbeider for å styrke forskningen på fagfeltet, underviser i barne- og ungdomslitteratur og driver forfatterutdanning, nettstudium i samtidslitteratur, formidlings- og informasjonsvirksomhet.

Instituttet er et møtested for kunstnerisk og akademisk utvikling og refleksjon. NBIs virksomhet brukes aktivt av bibliotekarer, lærere, studenter, forskere, kritikere, journalister, forfattere og illustratører. NBI tilbyr også forsker- og lesesalsplasser.

NBI eier en stor boksamling som forvaltes av Nasjonalbiblioteket.

Norsk barnebokinstitutt

Telefon: 23 13 13 70

Studiesteder:

  • Norsk barnebokinstitutt Oslo

Utdanningstilbud

Det er 3 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Sted
Forfatterutdanning Årsenhet og kortere Norsk barnebokinstitutt Oslo
Masterstudium i barne- og ungdomslitterær skrivekunst og formidling Master og høyere Norsk barnebokinstitutt Oslo
Nettstudium i samtidslitteratur for barn og unge Årsenhet og kortere Norsk barnebokinstitutt Oslo