Fakta

Sted:
Norsk barnebokinstitutt Oslo
Studietype:
Årsstudium
Pris:

70000

Studieform: Undervisning ved lærestedet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
60

Informasjon oppdatert

14. mars 2022.

Om studiet

Forfatterutdanningen ved NBI er landets eneste forfatterutdanning for deg som ønsker å skrive for barn og unge.

Studiet er toårig og det tas opp inntil 15 studenter på bakgrunn av innsendt tekst. Blant disse er det satt av stipend til to studenter med bakgrunn fra Asia, Afrika, Midtøsten og/eller Latin-Amerika.

Studiet er NOKUT-godkjent og gir rett til lån i Statens Lånekasse. Ved bestått eksamen gir studiet 60 studiepoeng.

Studentavgiften er kr 35 000 årlig, til sammen kr 70 000 for de to studieårene.

Forfatterutdanningen legger til rette for at studentene kan være i fast arbeid eller studere ved siden av. Utdanningen er samlingsbasert, med i alt 22 samlinger som hver går over tre dager, fra torsdag til lørdag. Studentene skriver mellom samlingene, som finner sted i Norsk barnebokinstitutts lokaler i Oslo.

 

Studiets oppbygging

Den egne skrivingen utgjør hovedkomponenten i studiet. I tillegg avlegger studentene eksamen i tekst- og teoristudier og litteraturformidling.

 

Undervisningsopplegg

Studiet har tre komponenter:

Skrivekunst

Skrivearbeidet foregår

  • Første og andre år i form av skriveverksted på samlingene
  • Første år mellom samlingene, med 8 obligatoriske oppgaver i tillegg til skriving etter eget ønske
  • Andre år med selvvalgt hovedprosjekt som blir veiledet i grupper med egen veileder

Tekst- og teoristudier

Det undervises i barnelitteraturens historie og egenart, litteraturteori, og estetikk. Tekst og teoristudier er tett knyttet til Skrivekunst.

Litteraturformidling

Studentene øves i praktisk litteraturformidling. Det legges vekt på studentenes eget arbeid med ungdom i skrivekurs, verkstedpresentasjon av egne tekster, presentasjon og drøfting av verker i primær- og sekundærlitteratur, samt trening i opplesning og framføring av tekst. I løpet av studiet skal studentene presentere egne arbeider for publikum og for skoleklasser.

Opptakskrav

Studentene tas opp på grunnlag av innsendt tekst. Interesse for litteraturformidling styrker en søknad med kvalifisert tekst.

Søkere som blir kalt inn til intervju blir bedt om å legge frem dokumentasjon for generell studiekompetanse, eller for vurdering av realkompetanse.

Opptak foretas av en komité på tre personer med akademisk og kunstnerisk litterær kompetanse, som gjør en skjønnsmessig vurdering av den enkelte søkers innsendte tekster.

Se studiestedets egne nettsider for informasjon om hva søknaden skal inneholde.

Opptaksinformasjon

Det tas opp studenter annen hvert år, opptak av studenter for studieårene 2021-2023 gjennomføres i juni 2021. Det er ikke opptak i 2022.

Læringsutbytte

Hovedmål for studiet:

  • Utvikle nye forfatterskap
  • Heve den kunstneriske kompetansen til framtidige forfattere og formidlere av barne- og ungdomslitteratur
  • Utvikle kunstnerisk og litterær bevissthet, gi forfatterfaglig kompetanse og bedre muligheter for å kunne utøve forfatteryrket
  • Gi kompetanse til beslektet arbeid, først og fremst innenfor litteraturformidling og medievirksomhet

Alle utdanninger innen