Fakta

Sted:
Norsk barnebokinstitutt Oslo
Studietype:
Årsstudium
Pris:

70000

Studieform: Undervisning ved lærestedet, samlingsbasert
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
60

Informasjon oppdatert

13. februar 2024.

Om studiet

Forfatterutdanningen i skrivekunst og litteraturformidling er et deltidsstudium på bachelornivå. Det er rettet mot dem som ønsker å skrive for barn og unge. Studiet er toårig, samlingsbasert, og det tas opp inntil 15 studenter på bakgrunn av innsendt tekst, motivasjonsbrev og intervju. Studiet gir rett til lån i Statens Lånekasse. Ved bestått avsluttende eksamen gir studiet 60 studiepoeng. Studiet er et deltidsstudium, med arbeidsmengde tilsvarende halvparten av et fulltidsstudium.

Utdanningen legger til rette for at studentene kan være i fast arbeid eller studere ved siden av. Utdanningen har i alt 22 samlinger som hver går over tre dager (torsdag-lørdag). Studentene arbeider med flere ulike oppgaver mellom samlingene, som finner sted i Norsk barnebokinstitutts lokaler i Oslo.

Undervisningsopplegg

Studiet har tre komponenter:

Skrivekunst

Skrivearbeidet foregår:

  • første og andre år i form av skriveverksted på samlingene.
  • første år mellom samlingene, med åtte obligatoriske oppgaver i tillegg til skriving etter eget ønske.
  • andre år med selvvalgt hovedprosjekt som blir veiledet i grupper med egen veileder.

Tekst- og teoristudier

Det undervises i barnelitteraturens historie og egenart, litteraturteori, og estetikk. Tekst og teoristudier er tett knyttet til Skrivekunst.

Litteraturformidling

Studentene øves i praktisk litteraturformidling. Det legges vekt på studentenes eget arbeid med ungdom i skrivekurs, verkstedpresentasjon av egne tekster, presentasjon og drøfting av verker i primær- og sekundærlitteratur, samt trening i opplesning og framføring av tekst. I løpet av studiet skal studentene presentere egne arbeider for publikum og for skoleklasser.

Opptakskrav

Studentene tas opp på grunnlag av innsendt tekst. Interesse for litteraturformidling styrker en søknad med kvalifisert tekst.

Søkere som blir kalt inn til intervju blir bedt om å legge frem dokumentasjon for generell studiekompetanse, eller for vurdering av realkompetanse.

Opptak foretas av en komité på tre personer med akademisk og kunstnerisk litterær kompetanse, som gjør en skjønnsmessig vurdering av den enkelte søkers innsendte tekster.

Se studiestedets egne nettsider for informasjon om hva søknaden skal inneholde.

Opptaksinformasjon

Opptak er annethvert år, neste opptak av studenter gjennomføres våren 2023, med søknadsfrist 15. mai. Mer informasjon og søknadsskjema kommer på studiestedets egne nettsider.

Alle utdanninger innen