× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Kornprod. og driftsledelse, deltid favoritt ikon

Fagskole
Utdanningen er fordypning innen Landbruksfag og nuturbruk.

Studietempo

Deltid

Organisering

Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Utdanningen i kornproduksjon og driftsledelse gir deg opplæring i driftsledelse og økonomi, jord- og plantekultur og kornproduksjon.

Fordypningen gir deg kompetanse innen produksjon av trygg mat med høy kvalitet og bærekraftig matproduksjon.

Utdanningen kvalifiserer til jobb agrotekniker i kornproduksjon og driftsledelse.

Opptakskrav

Ordinært opptakskrav er fullført og bestått videregående opplæring fra utdanningsprogrammet naturbruk eller realkompetansevurdering.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.